Biuletyn Informacji Publicznej

Senat

Skład Senatu PANS w Nysie
na kadencję 2020-2024

(na postawie § 23 Statutu PANS w Nysie)

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. – Rektor - przewodniczący
 2. dr inż. Piotr Chwastyk – prorektor ds. współpracy i rozwoju
 3. dr hab. Mariusz Kamiński, prof. ucz.
 4. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz.
 5. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 6. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec, prof. ucz.
 7. dr n. med. Ireneusz Barziej
 8. dr inż. Adam Dudek
 9. dr Beata Giblak
 10. dr Janusz Kawalec
 11. dr n. med. Marta Misiarz
 12. dr inż. arch. Piotr Opałka
 13. dr n. farm. Beata Pasker
 14. dr n. farm. Magdalena Rogóż
 15. dr Alicja Różyk-Myrta
 16. dr Ewa Szura
 17. dr inż. Jacek Tomasiak
 18. dr Marcin Wawrzynowicz
 19. mgr Dariusz Bednarz
 20. mgr Marcin Czarnobrewy
 21. mgr Roman Hudaszek 
 22. mgr inż. Marcin Zdanowicz
 23. mgr Wioletta Skubel
 24. Urszula Jaseniuk
 25. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów – przewodniczący URSS 
 26. Jakub Bielecki – przedstawiciel studentów
 27. Małgorzata Bilińska – przedstawiciel studentów
 28. Marcin Janik – przedstawiciel studentów
 29. Jakub Kowalski – przedstawiciel studentów
 30. Kamil Maruwka – przedstawiciel studentów
   

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym 

 1. prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz. 
 2. prorektor ds. nauki i kształcenia ustawicznego – dr Tomasz Drewniak, prof. ucz. 
 3. kanclerz – mgr Zbigniew Szlempo 
 4. kwestor – inż. Teresa Łazowska
 5. dyrektor biblioteki – mgr Monika Kloryga 
 6. uczelniany koordynator programów wymiany międzynarodowej – mgr Anna Opałka  
 7. przedstawiciel związku zawodowego – mgr Iwona Podpora 
 8. przedstawiciel Rady Uczelni  
   

Stan na dzień 26.01.2024 r.


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2024-01-26


Data publikacji: 2022-10-18 07:10:08
Autor: Administrator PANS w Nysie

Czynność:Utworzenie
Data: 2022-10-18 07:10:08
Rodzaj zmiany:
Nazwa: Senat
Treść:

Skład Senatu PANS w Nysie
na kadencję 2020-2024
(na postawie § 23 Statutu PANS w Nysie)

1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. – Rektor - przewodniczący
2. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz.
3. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
4. dr n. med. Ireneusz Barziej
5. dr inż. Piotr Chwastyk
6. dr inż. Adam Dudek
7. dr Beata Giblak
8. dr Mariusz Kamiński
9. dr Janusz Kawalec
10. dr n. med. Marta Misiarz
11. dr inż. arch. Piotr Opałka
12. dr n. farm. Beata Pasker
13. dr n. farm. Magdalena Rogóż
14. dr Alicja Różyk-Myrta
15 dr Ewa Szura
16.. dr inż. Jacek Tomasiak
17. dr Marcin Wawrzynowicz
18. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec
19. mgr Dariusz Bednarz
20. mgr Marcin Czarnobrewy
21. mgr Roman Hudaszek
22. mgr inż. Marcin Zdanowicz
23. mgr Wioletta Skubel
24. Urszula Jaseniuk
25. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów 
26. Klaudia Kmuk – przedstawiciel studentów
27. Bogdan Kuc – przedstawiciel studentów
28. Dominika Pastuszka– przedstawiciel studentów
29. Jowita Skowrońska – przedstawiciel studentów
30. Jan Sotor – przedstawiciel studentów

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym 

 1. prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz.
 2. prorektor ds. nauki i rozwoju – dr Tomasz Drewniak, prof. ucz.
 3. kanclerz – mgr Zbigniew Szlempo
 4. kwestor – inż. Teresa Łazowska
 5. dyrektor biblioteki – mgr Monika Kloryga
 6. uczelniany koordynator programów wymiany międzynarodowej – mgr Anna Opałka
 7. przedstawiciel związku zawodowego – mgr Iwona Podpora
 8. przedstawiciel Rady Uczelni

Stan na dzień 17.02.2022 r. 


Skład senatu
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2022-02-17


Aktywny: 1 Czynność: Aktualizacja
Data: 2022-11-28 07:11:47
Rodzaj zmiany:
Treść:

Skład Senatu PANS w Nysie
na kadencję 2020-2024
(na postawie § 23 Statutu PANS w Nysie)

1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. – Rektor - przewodniczący
2. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz.
3. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
4. dr hab. Mariusz Kamiński,prof. ucz.
5. dr n. med. Ireneusz Barziej
6. dr inż. Piotr Chwastyk
7. dr inż. Adam Dudek
8. dr Beata Giblak
9. dr Janusz Kawalec
10. dr n. med. Marta Misiarz
11. dr inż. arch. Piotr Opałka
12. dr n. farm. Beata Pasker
13. dr n. farm. Magdalena Rogóż
14. dr Alicja Różyk-Myrta
15 dr Ewa Szura
16.. dr inż. Jacek Tomasiak
17. dr Marcin Wawrzynowicz
18. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec
19. mgr Dariusz Bednarz
20. mgr Marcin Czarnobrewy
21. mgr Roman Hudaszek
22. mgr inż. Marcin Zdanowicz
23. mgr Wioletta Skubel
24. Urszula Jaseniuk
25. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów 
26. Klaudia Kmuk – przedstawiciel studentów
27. Bogdan Kuc – przedstawiciel studentów
28. Dominika Pastuszka– przedstawiciel studentów
29. Jowita Skowrońska – przedstawiciel studentów
30. Jan Sotor – przedstawiciel studentów

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym 

 1. prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz.
 2. prorektor ds. nauki i rozwoju – dr Tomasz Drewniak, prof. ucz.
 3. kanclerz – mgr Zbigniew Szlempo
 4. kwestor – inż. Teresa Łazowska
 5. dyrektor biblioteki – mgr Monika Kloryga
 6. uczelniany koordynator programów wymiany międzynarodowej – mgr Anna Opałka
 7. przedstawiciel związku zawodowego – mgr Iwona Podpora
 8. przedstawiciel Rady Uczelni

Stan na dzień 17.02.2022 r. 


Skład senatu
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2022-02-17

Czynność: Aktualizacja
Data: 2022-11-28 07:11:47
Rodzaj zmiany:
Treść:

Skład Senatu PANS w Nysie
na kadencję 2020-2024
(na postawie § 23 Statutu PANS w Nysie)

1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. – Rektor - przewodniczący
2. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz.
3. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
4. dr hab. Mariusz Kamiński, prof. ucz.
5. dr n. med. Ireneusz Barziej
6. dr inż. Piotr Chwastyk
7. dr inż. Adam Dudek
8. dr Beata Giblak
9. dr Janusz Kawalec
10. dr n. med. Marta Misiarz
11. dr inż. arch. Piotr Opałka
12. dr n. farm. Beata Pasker
13. dr n. farm. Magdalena Rogóż
14. dr Alicja Różyk-Myrta
15 dr Ewa Szura
16.. dr inż. Jacek Tomasiak
17. dr Marcin Wawrzynowicz
18. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec
19. mgr Dariusz Bednarz
20. mgr Marcin Czarnobrewy
21. mgr Roman Hudaszek
22. mgr inż. Marcin Zdanowicz
23. mgr Wioletta Skubel
24. Urszula Jaseniuk
25. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów 
26. Klaudia Kmuk – przedstawiciel studentów
27. Bogdan Kuc – przedstawiciel studentów
28. Dominika Pastuszka– przedstawiciel studentów
29. Jowita Skowrońska – przedstawiciel studentów
30. Jan Sotor – przedstawiciel studentów

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym 

 1. prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz.
 2. prorektor ds. nauki i rozwoju – dr Tomasz Drewniak, prof. ucz.
 3. kanclerz – mgr Zbigniew Szlempo
 4. kwestor – inż. Teresa Łazowska
 5. dyrektor biblioteki – mgr Monika Kloryga
 6. uczelniany koordynator programów wymiany międzynarodowej – mgr Anna Opałka
 7. przedstawiciel związku zawodowego – mgr Iwona Podpora
 8. przedstawiciel Rady Uczelni

Stan na dzień 17.02.2022 r. 


Skład senatu
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2022-02-17

Czynność: Aktualizacja
Data: 2023-05-12 10:05:30
Rodzaj zmiany:
Treść:

Skład Senatu PANS w Nysie
na kadencję 2020-2024
(na postawie § 23 Statutu PANS w Nysie)

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. – Rektor - przewodniczący
 2. dr inż. Piotr Chwastyk – prorektor ds. współpracy i rozwoju
 3. dr hab. Mariusz Kamiński, prof. ucz.
 4. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz.
 5. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 6. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec, prof. ucz.
 7. dr n. med. Ireneusz Barziej
 8. dr inż. Adam Dudek
 9. dr Beata Giblak
 10. dr Janusz Kawalec
 11. dr n. med. Marta Misiarz
 12. dr inż. arch. Piotr Opałka
 13. dr n. farm. Beata Pasker
 14. dr n. farm. Magdalena Rogóż
 15. dr Alicja Różyk-Myrta
 16. dr Ewa Szura
 17. dr inż. Jacek Tomasiak
 18. dr Marcin Wawrzynowicz
 19. mgr Dariusz Bednarz
 20. mgr Marcin Czarnobrewy
 21. mgr Roman Hudaszek 
 22. mgr inż. Marcin Zdanowicz
 23. mgr Wioletta Skubel
 24. Urszula Jaseniuk
 25. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów – przewodniczący URSS 
 26. Jakub Bielecki – przedstawiciel studentów
 27. Małgorzata Bilińska – przedstawiciel studentów
 28. Kamil Maruwka – przedstawiciel studentów
 29. Dominika Pastuszka – przedstawiciel studentów
 30. Jowita Skowrońska – przedstawiciel studentów

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym 

 1. prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz. 
 2. prorektor ds. nauki i kształcenia ustawicznego – dr Tomasz Drewniak, prof. ucz. 
 3. kanclerz – mgr Zbigniew Szlempo 
 4. kwestor – inż. Teresa Łazowska
 5. dyrektor biblioteki – mgr Monika Kloryga 
 6. uczelniany koordynator programów wymiany międzynarodowej – mgr Anna Opałka  
 7. przedstawiciel związku zawodowego – mgr Iwona Podpora 
 8. przedstawiciel Rady Uczelni  
   

Stan na dzień 11.05.2023 r.  


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2023-05-12

Czynność: Aktualizacja
Data: 2023-05-12 10:05:31
Rodzaj zmiany:
Treść:

Skład Senatu PANS w Nysie
na kadencję 2020-2024
(na postawie § 23 Statutu PANS w Nysie)

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. – Rektor - przewodniczący
 2. dr inż. Piotr Chwastyk – prorektor ds. współpracy i rozwoju
 3. dr hab. Mariusz Kamiński, prof. ucz.
 4. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz.
 5. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 6. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec, prof. ucz.
 7. dr n. med. Ireneusz Barziej
 8. dr inż. Adam Dudek
 9. dr Beata Giblak
 10. dr Janusz Kawalec
 11. dr n. med. Marta Misiarz
 12. dr inż. arch. Piotr Opałka
 13. dr n. farm. Beata Pasker
 14. dr n. farm. Magdalena Rogóż
 15. dr Alicja Różyk-Myrta
 16. dr Ewa Szura
 17. dr inż. Jacek Tomasiak
 18. dr Marcin Wawrzynowicz
 19. mgr Dariusz Bednarz
 20. mgr Marcin Czarnobrewy
 21. mgr Roman Hudaszek 
 22. mgr inż. Marcin Zdanowicz
 23. mgr Wioletta Skubel
 24. Urszula Jaseniuk
 25. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów – przewodniczący URSS 
 26. Jakub Bielecki – przedstawiciel studentów
 27. Małgorzata Bilińska – przedstawiciel studentów
 28. Kamil Maruwka – przedstawiciel studentów
 29. Dominika Pastuszka – przedstawiciel studentów
 30. Jowita Skowrońska – przedstawiciel studentów

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym 

 1. prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz. 
 2. prorektor ds. nauki i kształcenia ustawicznego – dr Tomasz Drewniak, prof. ucz. 
 3. kanclerz – mgr Zbigniew Szlempo 
 4. kwestor – inż. Teresa Łazowska
 5. dyrektor biblioteki – mgr Monika Kloryga 
 6. uczelniany koordynator programów wymiany międzynarodowej – mgr Anna Opałka  
 7. przedstawiciel związku zawodowego – mgr Iwona Podpora 
 8. przedstawiciel Rady Uczelni  
   

Stan na dzień 11.05.2023 r.  


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2023-05-12

Czynność: Aktualizacja
Data: 2023-05-12 10:05:31
Rodzaj zmiany:
Treść:

Skład Senatu PANS w Nysie
na kadencję 2020-2024
(na postawie § 23 Statutu PANS w Nysie)

 

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. – Rektor - przewodniczący
 2. dr inż. Piotr Chwastyk – prorektor ds. współpracy i rozwoju
 3. dr hab. Mariusz Kamiński, prof. ucz.
 4. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz.
 5. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 6. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec, prof. ucz.
 7. dr n. med. Ireneusz Barziej
 8. dr inż. Adam Dudek
 9. dr Beata Giblak
 10. dr Janusz Kawalec
 11. dr n. med. Marta Misiarz
 12. dr inż. arch. Piotr Opałka
 13. dr n. farm. Beata Pasker
 14. dr n. farm. Magdalena Rogóż
 15. dr Alicja Różyk-Myrta
 16. dr Ewa Szura
 17. dr inż. Jacek Tomasiak
 18. dr Marcin Wawrzynowicz
 19. mgr Dariusz Bednarz
 20. mgr Marcin Czarnobrewy
 21. mgr Roman Hudaszek 
 22. mgr inż. Marcin Zdanowicz
 23. mgr Wioletta Skubel
 24. Urszula Jaseniuk
 25. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów – przewodniczący URSS 
 26. Jakub Bielecki – przedstawiciel studentów
 27. Małgorzata Bilińska – przedstawiciel studentów
 28. Kamil Maruwka – przedstawiciel studentów
 29. Dominika Pastuszka – przedstawiciel studentów
 30. Jowita Skowrońska – przedstawiciel studentów

 

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym 

 

 1. prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz. 
 2. prorektor ds. nauki i kształcenia ustawicznego – dr Tomasz Drewniak, prof. ucz. 
 3. kanclerz – mgr Zbigniew Szlempo 
 4. kwestor – inż. Teresa Łazowska
 5. dyrektor biblioteki – mgr Monika Kloryga 
 6. uczelniany koordynator programów wymiany międzynarodowej – mgr Anna Opałka  
 7. przedstawiciel związku zawodowego – mgr Iwona Podpora 
 8. przedstawiciel Rady Uczelni  
   

 

Stan na dzień 11.05.2023 r.  


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2023-05-12

Czynność: Aktualizacja
Data: 2023-05-12 10:05:31
Rodzaj zmiany:
Treść:

Skład Senatu PANS w Nysie
na kadencję 2020-2024

(na postawie § 23 Statutu PANS w Nysie)

 

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. – Rektor - przewodniczący
 2. dr inż. Piotr Chwastyk – prorektor ds. współpracy i rozwoju
 3. dr hab. Mariusz Kamiński, prof. ucz.
 4. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz.
 5. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 6. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec, prof. ucz.
 7. dr n. med. Ireneusz Barziej
 8. dr inż. Adam Dudek
 9. dr Beata Giblak
 10. dr Janusz Kawalec
 11. dr n. med. Marta Misiarz
 12. dr inż. arch. Piotr Opałka
 13. dr n. farm. Beata Pasker
 14. dr n. farm. Magdalena Rogóż
 15. dr Alicja Różyk-Myrta
 16. dr Ewa Szura
 17. dr inż. Jacek Tomasiak
 18. dr Marcin Wawrzynowicz
 19. mgr Dariusz Bednarz
 20. mgr Marcin Czarnobrewy
 21. mgr Roman Hudaszek 
 22. mgr inż. Marcin Zdanowicz
 23. mgr Wioletta Skubel
 24. Urszula Jaseniuk
 25. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów – przewodniczący URSS 
 26. Jakub Bielecki – przedstawiciel studentów
 27. Małgorzata Bilińska – przedstawiciel studentów
 28. Kamil Maruwka – przedstawiciel studentów
 29. Dominika Pastuszka – przedstawiciel studentów
 30. Jowita Skowrońska – przedstawiciel studentów

 

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym 

 

 1. prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz. 
 2. prorektor ds. nauki i kształcenia ustawicznego – dr Tomasz Drewniak, prof. ucz. 
 3. kanclerz – mgr Zbigniew Szlempo 
 4. kwestor – inż. Teresa Łazowska
 5. dyrektor biblioteki – mgr Monika Kloryga 
 6. uczelniany koordynator programów wymiany międzynarodowej – mgr Anna Opałka  
 7. przedstawiciel związku zawodowego – mgr Iwona Podpora 
 8. przedstawiciel Rady Uczelni  
   

 

Stan na dzień 11.05.2023 r.  


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2023-05-12

Czynność: Aktualizacja
Data: 2023-05-12 10:05:32
Rodzaj zmiany:
Treść:

Skład Senatu PANS w Nysie
na kadencję 2020-2024

(na postawie § 23 Statutu PANS w Nysie)

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. – Rektor - przewodniczący
 2. dr inż. Piotr Chwastyk – prorektor ds. współpracy i rozwoju
 3. dr hab. Mariusz Kamiński, prof. ucz.
 4. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz.
 5. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 6. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec, prof. ucz.
 7. dr n. med. Ireneusz Barziej
 8. dr inż. Adam Dudek
 9. dr Beata Giblak
 10. dr Janusz Kawalec
 11. dr n. med. Marta Misiarz
 12. dr inż. arch. Piotr Opałka
 13. dr n. farm. Beata Pasker
 14. dr n. farm. Magdalena Rogóż
 15. dr Alicja Różyk-Myrta
 16. dr Ewa Szura
 17. dr inż. Jacek Tomasiak
 18. dr Marcin Wawrzynowicz
 19. mgr Dariusz Bednarz
 20. mgr Marcin Czarnobrewy
 21. mgr Roman Hudaszek 
 22. mgr inż. Marcin Zdanowicz
 23. mgr Wioletta Skubel
 24. Urszula Jaseniuk
 25. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów – przewodniczący URSS 
 26. Jakub Bielecki – przedstawiciel studentów
 27. Małgorzata Bilińska – przedstawiciel studentów
 28. Kamil Maruwka – przedstawiciel studentów
 29. Dominika Pastuszka – przedstawiciel studentów
 30. Jowita Skowrońska – przedstawiciel studentów

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym 

 1. prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz. 
 2. prorektor ds. nauki i kształcenia ustawicznego – dr Tomasz Drewniak, prof. ucz. 
 3. kanclerz – mgr Zbigniew Szlempo 
 4. kwestor – inż. Teresa Łazowska
 5. dyrektor biblioteki – mgr Monika Kloryga 
 6. uczelniany koordynator programów wymiany międzynarodowej – mgr Anna Opałka  
 7. przedstawiciel związku zawodowego – mgr Iwona Podpora 
 8. przedstawiciel Rady Uczelni  
   

Stan na dzień 11.05.2023 r.


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2023-05-12

Czynność: Aktualizacja
Data: 2023-10-20 13:10:06
Rodzaj zmiany:
Treść:

Skład Senatu PANS w Nysie
na kadencję 2020-2024

(na postawie § 23 Statutu PANS w Nysie)

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. – Rektor - przewodniczący
 2. dr inż. Piotr Chwastyk – prorektor ds. współpracy i rozwoju
 3. dr hab. Mariusz Kamiński, prof. ucz.
 4. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz.
 5. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 6. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec, prof. ucz.
 7. dr n. med. Ireneusz Barziej
 8. dr inż. Adam Dudek
 9. dr Beata Giblak
 10. dr Janusz Kawalec
 11. dr n. med. Marta Misiarz
 12. dr inż. arch. Piotr Opałka
 13. dr n. farm. Beata Pasker
 14. dr n. farm. Magdalena Rogóż
 15. dr Alicja Różyk-Myrta
 16. dr Ewa Szura
 17. dr inż. Jacek Tomasiak
 18. dr Marcin Wawrzynowicz
 19. mgr Dariusz Bednarz
 20. mgr Marcin Czarnobrewy
 21. mgr Roman Hudaszek 
 22. mgr inż. Marcin Zdanowicz
 23. mgr Wioletta Skubel
 24. Urszula Jaseniuk
 25. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów – przewodniczący URSS 
 26. Jakub Bielecki – przedstawiciel studentów
 27. Małgorzata Bilińska – przedstawiciel studentów
 28. Julia Drożdżyńska – przedstawiciel studentów
 29. Jakub Kowalski – przedstawiciel studentów
 30. Kamil Maruwka – przedstawiciel studentów
   

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym 

 1. prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz. 
 2. prorektor ds. nauki i kształcenia ustawicznego – dr Tomasz Drewniak, prof. ucz. 
 3. kanclerz – mgr Zbigniew Szlempo 
 4. kwestor – inż. Teresa Łazowska
 5. dyrektor biblioteki – mgr Monika Kloryga 
 6. uczelniany koordynator programów wymiany międzynarodowej – mgr Anna Opałka  
 7. przedstawiciel związku zawodowego – mgr Iwona Podpora 
 8. przedstawiciel Rady Uczelni  
   

Stan na dzień 20.10.2023 r.


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2023-10-20

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-01-26 13:01:44
Rodzaj zmiany:
Treść:

Skład Senatu PANS w Nysie
na kadencję 2020-2024

(na postawie § 23 Statutu PANS w Nysie)

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. – Rektor - przewodniczący
 2. dr inż. Piotr Chwastyk – prorektor ds. współpracy i rozwoju
 3. dr hab. Mariusz Kamiński, prof. ucz.
 4. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz.
 5. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 6. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec, prof. ucz.
 7. dr n. med. Ireneusz Barziej
 8. dr inż. Adam Dudek
 9. dr Beata Giblak
 10. dr Janusz Kawalec
 11. dr n. med. Marta Misiarz
 12. dr inż. arch. Piotr Opałka
 13. dr n. farm. Beata Pasker
 14. dr n. farm. Magdalena Rogóż
 15. dr Alicja Różyk-Myrta
 16. dr Ewa Szura
 17. dr inż. Jacek Tomasiak
 18. dr Marcin Wawrzynowicz
 19. mgr Dariusz Bednarz
 20. mgr Marcin Czarnobrewy
 21. mgr Roman Hudaszek 
 22. mgr inż. Marcin Zdanowicz
 23. mgr Wioletta Skubel
 24. Urszula Jaseniuk
 25. Paweł Dymowski – przedstawiciel studentów – przewodniczący URSS 
 26. Jakub Bielecki – przedstawiciel studentów
 27. Małgorzata Bilińska – przedstawiciel studentów
 28. Marcin Janik – przedstawiciel studentów
 29. Jakub Kowalski – przedstawiciel studentów
 30. Kamil Maruwka – przedstawiciel studentów
   

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym 

 1. prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz. 
 2. prorektor ds. nauki i kształcenia ustawicznego – dr Tomasz Drewniak, prof. ucz. 
 3. kanclerz – mgr Zbigniew Szlempo 
 4. kwestor – inż. Teresa Łazowska
 5. dyrektor biblioteki – mgr Monika Kloryga 
 6. uczelniany koordynator programów wymiany międzynarodowej – mgr Anna Opałka  
 7. przedstawiciel związku zawodowego – mgr Iwona Podpora 
 8. przedstawiciel Rady Uczelni  
   

Stan na dzień 26.01.2024 r.


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2024-01-26