Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora

Nazwa dokumentu Opis dokumentu Plik Data wydania Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 36/2024 w sprawie zasad zlecania zajęć dydaktycznych oraz sporządzania protokołów zaliczeń i egzaminów oraz kart okresowych osiągnięć studenta w PANS w Nysie w roku akademickim 2024/2025 2024-07-22 2024-07-22
ZARZĄDZENIE NR 35/2024 w sprawie przedłużenia prac zespołu do realizacji III etapu inwestycji „Budowa kompleksu dydaktycznego PANS w Nysie” – stadion lekkoatletyczny 2024-07-03 2024-07-03
ZARZĄDZENIE NR 34/2024 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalania przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy w PANS w Nysie 2024-07-02 2024-07-02
ZARZĄDZENIE NR 33/2024 w sprawie ustalenia godzin pracy w okresie letnim dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 2024-06-28 2024-06-28
ZARZĄDZENIE NR 32/2024 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach drugiego stopnia na kierunkach: administracja i informatyka dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2024/2025 2024-06-21 2024-06-21
ZARZĄDZENIE NR 31/2024 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PANS w Nysie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: administracja i informatyka w r. ak. 2024/2025 2024-06-21 2024-06-21
ZARZĄDZENIE NR 30/2024 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PANS w Nysie na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: administracja i informatyka w r. ak. 2024/2025 2024-06-21 2024-06-21
ZARZĄDZENIE NR 29/2024 zmieniające Zarządzenie Nr 18/2024 Rektora PANS w Nysie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 2024-06-21 2024-06-21
ZARZĄDZENIE NR 28/2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki PANS w Nysie 2024-06-04 2024-06-04
ZARZĄDZENIE NR 27/2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyróżnień PANS w Nysie dla Absolwentów i Dobroczyńców Uczelni pn. Nyska Nike 2024-05-29 2024-05-29
ZARZĄDZENIE NR 26/2024 w sprawie organizacji roku akademickiego 2024/2025 2024-05-28 2024-05-28
ZARZĄDZENIE NR 25/2024 w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej w PANS w Nysie 2024-05-27 2024-05-27
ZARZĄDZENIE NR 24/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów dla studentów PANS w Nysie rozpoczynających studia w r. ak. 2024/2025 2024-05-27 2024-05-27
ZARZĄDZENIE NR 23/2024 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2024/2025 2024-05-27 2024-05-27
ZARZĄDZENIE NR 22/2024 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PANS w Nysie na studiach niestacjonarnych w r. ak. 2024/2025 2024-05-27 2024-05-27
ZARZĄDZENIE NR 21/2024 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PANS w Nysie na studiach stacjonarnych w r. ak. 2024/2025 2024-05-27 2024-05-27
ZARZĄDZENIE NR 20/2024 sprawie Procedury weryfikacji przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 2024-05-22 2024-05-22
ZARZĄDZENIE NR 19/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 5/2024 2024-05-13 2024-05-13
ZARZĄDZENIE NR 18/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 2024-05-13 2024-05-13
ZARZĄDZENIE NR 17/2024 w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się w PANS w Nysie na kierunkach: filologia, finanse i rachunkowość, informatyka, jazz i muzyka estradowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji w procesie rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 2024-04-19 2024-04-19
ZARZĄDZENIE NR 16/2024 w sprawie wykazu kierunków, na których w procesie rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 może zostać przeprowadzona procedura potwierdzania efektów uczenia się oraz terminów, w których należy składać wnioski o przeprowadzenie procedury 2024-04-19 2024-04-19
ZARZĄDZENIE NR 15/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 4/2024 2024-04-16 2024-04-16
ZARZĄDZENIE NR 14/2024 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku informatyka 2024-03-27 2024-03-27
ZARZĄDZENIE NR 13/2024 w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie 2024-03-26 2024-03-26
ZARZĄDZENIE NR 12/2024 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja 2024-03-21 2024-03-21
ZARZĄDZENIE NR 11/2024 w sprawie ustalenia stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz procent studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora dla studentów PANS w Nysie na semestr letni w r. ak. 2023/2024 2024-03-08 2024-03-08
ZARZĄDZENIE NR 10/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 3/2024 2024-02-16 2024-02-16
ZARZĄDZENIE NR 9/2024 w sprawie powołania zespołu do realizacji inwestycji „Modernizacja budynku dydaktycznego PANS w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5 na laboratorium przemysłowe” 2024-02-13 2024-02-13
ZARZĄDZENIE NR 8/2024 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku sprawności specjalne formacji mundurowych 2024-02-13 2024-02-13
ZARZĄDZENIE NR 7/2024 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia 2024-02-05 2024-02-05
ZARZĄDZENIE NR 6/2024 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Estetyki, Filozofii i Sztuki w Architekturze 2024-02-05 2024-02-05
ZARZĄDZENIE NR 5/2024 w sprawie powołania zespołu do realizacji II etapu inwestycji „Budowa kompleksu dydaktycznego PANS w Nysie” – budynki dydaktyczne: Akademickie Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Centrum Aktywności Studenckiej 2024-01-19 2024-01-19
ZARZĄDZENIE NR 4/2024 w sprawie ustalenia terminarza przekazywania dokumentacji archiwalnej do Archiwum PANS w Nysie 2024-01-19 2024-01-19
ZARZĄDZENIE NR 3/2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium w ramach polityki publicznej Ministerstwa Zdrowia „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026” dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2024-01-19 2024-01-19
ZARZĄDZENIE NR 2/2024 w sprawie przedłużenia prac zespołu do realizacji III etapu inwestycji „Budowa kompleksu dydaktycznego PANS w Nysie” – stadion lekkoatletyczny 2024-01-18 2024-01-18
ZARZĄDZENIE NR 1/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 1/2024 2024-01-12 2024-01-12
ZARZĄDZENIE NR 103/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PANS w Nysie 2023-12-28 2023-12-28
ZARZĄDZENIE NR 102/2023 w sprawie powołania rady programowej na kierunku informatyka 2023-12-28 2023-12-28
ZARZĄDZENIE NR 101/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 14/12/2023 2023-12-13 2023-12-13
ZARZĄDZENIE NR 100/2023 w sprawie powołania rady programowej na kierunku jazz i muzyka estradowa 2023-12-13 2023-12-13
ZARZĄDZENIE NR 98/2023 w sprawie powołania rady programowej na kierunku finanse i rachunkowość 2023-11-22 2023-11-22
ZARZĄDZENIE NR 97/2023 w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej 2023-11-15 2023-11-15
ZARZĄDZENIE NR 96/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 10/2023 2023-11-15 2023-11-15
ZARZĄDZENIE NR 95/2023 w sprawie stawek wynagrodzenia dodatkowego dla nauczycieli akademickich 2023-11-15 2023-11-15
ZARZĄDZENIE NR 94/2023 w sprawie ustalenia stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz procent studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora dla studentów PANS w Nysie na semestr zimowy w r. ak. 2023/2024 2023-11-10 2023-11-10
ZARZĄDZENIE NR 93/2023 w sprawie powołania rady programowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 2023-11-06 2023-11-06
ZARZĄDZENIE NR 92/2023 w sprawie powołania Komisji ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich do przeprowadzenia oceny za okres od r. ak. 2019/2020 do r. ak. 2022/2023 2023-11-03 2023-11-03
ZARZĄDZENIE NR 91/2023 w sprawie przyznania i rozliczenia dofinansowania z tytułu wykorzystania zrównoważonych środków transportu tzw. „Green travel” w Programie Erasmus+ 2023-10-26 2023-10-26
ZARZĄDZENIE NR 90/2023 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Neofilologii 2023-10-20 2023-10-20
ZARZĄDZENIE NR 89/2023 w sprawie odwołania Prodziekana Wydziału Neofilologii 2023-10-20 2023-10-20
ZARZĄDZENIE NR 88/2023 w sprawie powołania rady programowej na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji 2023-10-09 2023-10-09
ZARZĄDZENIE NR 87/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w PANS w Nysie za rok 2023 2023-10-06 2023-10-06
ZARZĄDZENIE NR 86/2023 w sprawie powołania Komisji ds. oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych w Wydziale Nauk Ekonomicznych 2023-10-04 2023-10-05
ZARZĄDZENIE NR 85/2023 w sprawie pocztu sztandarowego PANS w Nysie w r. ak. 2023/2024 2023-10-02 2023-10-02
ZARZĄDZENIE NR 84/2023 w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów PANS w Nysie 2023-09-29 2023-09-29
ZARZĄDZENIE NR 83/2023 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych 2023-09-28 2023-09-28
ZARZĄDZENIE NR 82/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 03/08/2023 2023-09-14 2023-09-14
ZARZĄDZENIE NR 81/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 02/08/2023 2023-09-14 2023-09-14
ZARZĄDZENIE NR 80/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 04/08/2023 2023-09-12 2023-09-12
ZARZĄDZENIE NR 79/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 08/08/2023 2023-09-01 2023-09-01
ZARZĄDZENIE NR 78/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 07/08/2023 2023-09-01 2023-09-01
ZARZĄDZENIE NR 77/2023 w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku sport i sprawności specjalne w PANS w Nysie 2023-09-01 2023-09-01
ZARZĄDZENIE NR 76/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 9/2023 2023-08-31 2023-08-31
ZARZĄDZENIE NR 75/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 13/08/2023 2023-08-29 2023-08-29
ZARZĄDZENIE NR 74/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 12/08/2023 2023-08-29 2023-08-29
ZARZĄDZENIE NR 73/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 11/08/2023 2023-08-29 2023-08-29
ZARZĄDZENIE NR 72/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 10/08/2023 2023-08-29 2023-08-29
ZARZĄDZENIE NR 71/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 09/08/2023 2023-08-29 2023-08-29
ZARZĄDZENIE NR 70/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w Domu Studenta i pokojach gościnnych 2023-08-28 2023-08-28
ZARZĄDZENIE NR 69/2023 w sprawie zmiany składu zespołu wprowadzającego dane o Uczelni do systemu POL-on 2023-08-28 2023-08-28
ZARZĄDZENIE NR 68/2023 w sprawie zasad zlecania zajęć dydaktycznych oraz sporządzania protokołów zaliczeń i egzaminów oraz kart okresowych osiągnięć studenta w PANS w Nysie w r. ak. 2023/2024 2023-08-28 2023-08-28
ZARZĄDZENIE NR 67/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 06/08/2023 2023-08-28 2023-08-28
ZARZĄDZENIE NR 66/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 05/08/2023 2023-08-28 2023-08-28
ZARZĄDZENIE NR 65/2023 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w roku akademickim 2023/2024 2023-08-08 2023-08-08
ZARZĄDZENIE NR 64/2023 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PANS w Nysie na studiach niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2023/2024 2023-08-08 2023-08-08
ZARZĄDZENIE NR 63/2023 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PANS w Nysie na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2023/2024 2023-08-08 2023-08-08
ZARZĄDZENIE NR 62/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 8/2023 2023-08-02 2023-08-02
ZARZĄDZENIE NR 61/2023 w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjmowania cudzoziemców na studia i kursy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-07-25 2023-07-25
ZARZĄDZENIE NR 60/2023 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z drukami ścisłego zarachowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-07-25 2023-07-25
ZARZĄDZENIE NR 59/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 01/06/2023 2023-07-13 2023-07-13
ZARZĄDZENIE NR 58/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 7/2023 2023-07-12 2023-07-12
ZARZĄDZENIE NR 57/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 6/2023 2023-07-07 2023-07-07
ZARZĄDZENIE NR 56/2023 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem PANS w Nysie 2023-07-05 2023-07-05
ZARZĄDZENIE NR 55/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 5/2023 2023-07-05 2023-07-05
ZARZĄDZENIE NR 54/2023 w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-07-05 2023-07-05
ZARZĄDZENIE NR 53/2023 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 2023-06-22 2023-06-22
ZARZĄDZENIE NR 52/2023 w sprawie ustalenia godzin pracy w okresie letnim dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 2023-06-22 2023-06-22
ZARZĄDZENIE NR 51/2023 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 50/2023 Rektora PANS w Nysie z dnia 20.06.2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 2023-06-22 2023-06-22
ZARZĄDZENIE NR 50/2023 w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 2023-06-20 2023-06-20
ZARZĄDZENIE NR 49/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 4/2023 2023-06-16 2023-06-16
ZARZĄDZENIE NR 48/2023 w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej 2023-06-16 2023-06-16
ZARZĄDZENIE NR 47/2023 w sprawie ochrony informacji niejawnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-06-16 2023-06-16
ZARZĄDZENIE NR 46/2023 w sprawie polityki antykorupcyjnej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-06-16 2023-06-16
ZARZĄDZENIE NR 45/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 3/2023 2023-06-01 2023-06-01
ZARZĄDZENIE NR 44/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów dla studentów PANS w Nysie rozpoczynających studia w r. ak. 2023/2024 2023-05-30 2023-05-30
ZARZĄDZENIE NR 43/2023 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2023/2024 2023-05-30 2023-05-30
ZARZĄDZENIE NR 42/2023 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PANS w Nysie na studiach niestacjonarnych w r. ak. 2023/2024 2023-05-30 2023-05-30
ZARZĄDZENIE NR 41/2023 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PANS w Nysie na studiach stacjonarnych w r. ak. 2023/2024 2023-05-30 2023-05-30
ZARZĄDZENIE NR 40/2023 w sprawie powołania zespołu do realizacji I etapu drugiej części inwestycji „Kompleks dydaktyczno-sportowy przy ul. Kraszewskiego 2. Budowa budynków dydaktycznych: Akademickiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Centrum Aktywności Studenckiej” 2023-05-25 2023-05-25
ZARZĄDZENIE NR 39/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 2/2023 2023-05-25 2023-05-25
ZARZĄDZENIE NR 38/2023 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych 2023-05-25 2023-05-25
ZARZĄDZENIE NR 37/2023 w sprawie odwołania Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych 2023-05-25 2023-05-25
ZARZĄDZENIE NR 36/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 2023-05-25 2023-05-25
ZARZĄDZENIE NR 35/2023 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalania przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy w PANS w Nysie 2023-05-16 2023-05-16
ZARZĄDZENIE NR 34/2023 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł" 2023-05-12 2023-05-12
ZARZĄDZENIE NR 33/2023 w sprawie wprowadzenia "Kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli akademickich w PANS w Nysie" 2023-05-12 2023-05-12
ZARZĄDZENIE NR 32/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miana „Wyróżniającego się absolwenta Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie” 2023-05-10 2023-05-10
ZARZĄDZENIE NR 31/2023 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Nyskiego Festiwalu Nauki 2023-05-09 2023-05-09
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się w PANS w Nysie na kierunkach studiów pierwszego stopnia: filologia, finanse i rachunkowość, informatyka oraz jazz i muzyka estradowa w procesie rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 2023-04-26 2023-04-26
ZARZĄDZENIE NR 29/2023 w sprawie wykazu kierunków, na których w procesie rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 może zostać przeprowadzona procedura potwierdzania efektów uczenia się oraz terminów, w których należy składać wnioski o przeprowadzenie procedury 2023-04-26 2023-04-26
ZARZĄDZENIE NR 28/2023 w sprawie wprowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 2023-04-26 2023-04-26
ZARZĄDZENIE NR 27/2023 zmieniające Zarządzenie Nr 21/2023 Rektora PANS w Nysie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PANS w Nysie 2023-04-26 2023-04-26
ZARZĄDZENIE NR 26/2023 w sprawie Instrukcji kancelaryjnej PANS w Nysie oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego PANS w Nysie 2023-04-25 2023-04-25
ZARZĄDZENIE NR 25/2023 w sprawie zasad postępowania w sytuacjach konfliktowych związanych ze sprawdzaniem i oceną efektów uczenia się oraz sposobów zapobiegania i reagowania na zachowania nieetyczne i niezgodne z prawem 2023-04-19 2023-04-19
ZARZĄDZENIE NR 24/2023 w sprawie wprowadzenia "Procedury antyplagiatowej weryfikacji prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie" 2023-04-19 2023-04-19
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej 2023-04-04 2023-04-04
ZARZĄDZENIE NR 22/2023 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 21/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PANS w Nysie 2023-03-30 2023-03-30
ZARZĄDZENIE NR 21/2023 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PANS w Nysie 2023-03-29 2023-03-29
ZARZĄDZENIE NR 20/2023 w sprawie utworzenia studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2023-03-28 2023-03-28
ZARZĄDZENIE NR 19/2023 w sprawie zmian w "Regulaminie organizacji współpracy międzynarodowej PANS w Nysie" 2023-03-27 2023-03-27
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za realizację zajęć dydaktycznych oraz innych zadań finansowanych ze środków zewnętrznych 2023-03-27 2023-03-27
ZARZĄDZENIE NR 17/2023 w sprawie stawek wynagrodzenia dodatkowego dla nauczycieli akademickich 2023-03-27 2023-03-27
ZARZĄDZENIE NR 16/2023 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia godzinowego dla nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne 2023-03-27 2023-03-27
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne; stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz procent studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora dla studentów PANS w Nysie na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 2023-03-14 2023-03-14
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 w sprawie zasad zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku obcym z obcokrajowcami odbywającymi część studiów w PANS w Nysie 2023-03-09 2023-03-09
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy w PANS w Nysie 2023-02-10 2023-02-10
ZARZĄDZENIE NR 11/2023 w sprawie powołania Komisji ds. oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych w Wydziale Nauk Technicznych 2023-02-01 2023-02-01
ZARZĄDZENIE NR 10/2023 w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, członkom Rady Uczelni niebędącymi pracownikami i osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych z tytułu podróży służbowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży studentom 2023-01-19 2023-01-19
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 2023-01-16 2023-01-16
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 w sprawie powołania zespołu do realizacji I etapu inwestycji „Przebudowa i adaptacja budynku Collegium Medicum na Centrum Symulacji Medycznej dla ratownictwa medycznego” 2023-01-12 2023-01-12
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 w sprawie powołania zespołu do realizacji III etapu inwestycji „Budowa kompleksu dydaktycznego PANS w Nysie” 2023-01-12 2023-01-12
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-01-12 2023-01-12
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 w sprawie zasad wydawania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-01-12 2023-01-12
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 08/12/2022 2023-01-10 2023-01-10
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 07/12/2022 2023-01-10 2023-01-10
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 w sprawie wprowadzenia procedury zamieszczania informacji na stronie internetowej oraz oficjalnych kontach w mediach społecznościowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-01-02 2023-01-02
ZARZĄDZENIE NR 116/2022 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. public relations 2022-12-30 2022-12-30
ZARZĄDZENIE NR 115/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 09/12/2022 2022-12-28 2022-12-28
ZARZĄDZENIE NR 114/2022 w sprawie szczegółowego regulaminu prac komisji konkursowych przy zatrudnieniu nauczycieli akademickich w PANS w Nysie 2022-12-28 2022-12-28
ZARZĄDZENIE NR 113/2022 w sprawie Mieszanych Programów Intensywnych (Blended Intensive Programmes - BIP) 2022-12-21 2022-12-21
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 w sprawie ankiety – ocena warunków studiowania 2022-12-16 2022-12-16
ZARZĄDZENIE NR 111/2022 w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło, dotyczących prac o charakterze: dydaktycznym, badawczym (projektowym), administracyjnym, technicznym i innych 2022-12-16 2022-12-16
ZARZĄDZENIE NR 110/2022 w sprawie powołania ogólnouczelnianej komisji rekrutacyjnej pracowników na wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+ 2022-12-13 2022-12-13
ZARZĄDZENIE NR 109/2022 w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz innych dokumentów związanych z nimi w PANS w Nysie 2022-12-13 2022-12-13
ZARZĄDZENIE NR 108/2022 w sprawie Regulaminu użyczania sprzętu specjalistycznego ułatwiającego dostęp do informacji i zajęć niepełnosprawnym studentom PANS w Nysie 2022-12-13 2022-12-13
ZARZĄDZENIE NR 107/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 10/2022 2022-12-08 2022-12-08
ZARZĄDZENIE NR 106/2022 w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości w PANS w Nysie 2022-12-08 2022-12-08
ZARZĄDZENIE NR 105/2022 w sprawie zasad przygotowywania prac dyplomowych w PANS w Nysie 2022-12-08 2022-12-08
ZARZĄDZENIE NR 104/2022 w sprawie wzorów ankiet absolwentów PANS w Nysie 2022-12-08 2022-12-08
ZARZĄDZENIE NR 103/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie 2022-12-07 2022-12-07
ZARZĄDZENIE NR 102/2022 w sprawie powołania rady programowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 2022-12-02 2022-12-02
ZARZĄDZENIE NR 101/2022 w sprawie powołania rady programowej na kierunku pielęgniarstwo 2022-12-02 2022-12-02
ZARZĄDZENIE NR 100/2022 w sprawie symboli jednostek organizacyjnych PANS w Nysie 2022-11-30 2022-11-30
ZARZĄDZENIE NR 99/2022 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Konserwacji Zabytków 2022-11-30 2022-11-30
ZARZĄDZENIE NR 98/2022 w sprawie utworzenia Zakładu Konserwacji Zabytków 2022-11-30 2022-11-30
ZARZĄDZENIE NR 97/2022 w sprawie powołania Dyrektora Akademickiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju 2022-11-30 2022-11-30
ZARZĄDZENIE NR 96/2022 w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju 2022-11-30 2022-11-30
ZARZĄDZENIE NR 95/2022 w sprawie powołania Prorektora ds. współpracy i rozwoju na kadencję 2020-2024 2022-11-30 2022-11-30
ZARZĄDZENIE NR 94/2022 w sprawie odwołania Dyrektora Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych 2022-11-30 2022-11-30
ZARZĄDZENIE NR 93/2022 w sprawie powołania Prorektora ds. nauki i kształcenia ustawicznego na kadencję 2020-2024 2022-11-30 2022-11-30
ZARZĄDZENIE NR 92/2022 w sprawie odwołania Prorektora ds. nauki i rozwoju 2022-11-30 2022-11-30
ZARZĄDZENIE NR 91/2022 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2022-11-28 2022-11-28
ZARZĄDZENIE NR 90/2022 w sprawie powołania rady programowej na kierunku filologia 2022-11-21 2022-11-21
ZARZĄDZENIE NR 89/2022 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne; stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz procent studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora dla studentów PANS w Nysie na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023 2022-11-18 2022-11-21
ZARZĄDZENIE NR 87/2022 w sprawie powołania Komisji ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich do przeprowadzenia oceny za okres od r. ak. 2018/2019 do r. ak. 2021/2022 2022-11-09 2022-11-09
ZARZĄDZENIE NR 86/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w PANS w Nysie za rok 2022 2022-11-04 2022-11-04
ZARZĄDZENIE NR 84/2022 w sprawie powołania rady programowej na kierunku dietetyka 2022-11-03 2022-11-03
ZARZĄDZENIE NR 83/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 9/2022 2022-10-27 2022-10-27
ZARZĄDZENIE NR 82/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 8/2022 2022-10-21 2022-10-21
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2022-10-21 2022-10-21
ZARZĄDZENIE NR 80/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 7/2022 2022-10-19 2022-10-19
ZARZĄDZENIE NR 79/2022 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość 2022-10-19 2022-10-19
ZARZĄDZENIE NR 78/2022 w sprawie procedur przechowywania i archiwizacji dokumentów dla projektów finansowanych ze środków krajowych, funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych 2022-10-19 2022-10-19
ZARZĄDZENIE NR 77/2022 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem 2022-10-19 2022-10-19
ZARZĄDZENIE NR 76/2022 w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem 2022-10-19 2022-10-19
ZARZĄDZENIE NR 75/2022 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Administracji Publicznej 2022-10-19 2022-10-19
ZARZĄDZENIE NR 73/2022 w sprawie likwidacji Zakładu Grup Dyspozycyjnych 2022-10-19 2022-10-19
ZARZĄDZENIE NR 72/2022 w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Grup Dyspozycyjnych 2022-10-19 2022-10-19
ZARZĄDZENIE NR 71/2022 w sprawie Regulaminu organizacji współpracy międzynarodowej PANS w Nysie 2022-10-12 2022-10-12
ZARZĄDZENIE NR 70/2022 w sprawie pocztu sztandarowego PANS w Nysie w r. ak. 2022/2023 2022-10-04 2022-10-04
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 w sprawie opiekuna sztandaru PANS w Nysie 2022-10-04 2022-10-04
ZARZĄDZENIE NR 68/2022 w sprawie dostosowania zarządzeń Rektora oraz dokumentów wewnętrznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych 2022-09-30 2022-09-30
ZARZĄDZENIE NR 67/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 6/2022 2022-09-28 2022-09-28
ZARZĄDZENIE NR 66/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 5/2022 2022-09-15 2022-09-15
ZARZĄDZENIE NR 65/2022 w sprawie powołania rady programowej na kierunku ratownictwo medyczne 2022-09-08 2022-09-08
ZARZĄDZENIE NR 64/2022 w sprawie zasad zlecania zajęć dydaktycznych oraz sporządzania protokołów zaliczeń i egzaminów oraz kart okresowych osiągnięć studenta w PWSZ w Nysie w r. ak. 2022/2023 2022-09-07 2022-09-07
ZARZĄDZENIE NR 61/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań nr DSO 05/08/2022 oraz DSO 06/08/2022 2022-08-23 2022-08-24
ZARZĄDZENIE NR 60/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO /04/08/2022 2022-08-23 2022-08-24
ZARZĄDZENIE NR 59/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 03/08/2022 2022-08-05 2022-08-05
ZARZĄDZENIE NR 58/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 71/2020 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 21.07.2020 r. w sprawie szczegółowego regulaminu prac komisji konkursowych przy zatrudnieniu nauczycieli akademickich w PWSZ z w Nysie 2022-08-05 2022-08-05
ZARZĄDZENIE NR 57/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 4/2022 2022-08-03 2022-08-03
ZARZĄDZENIE NR 56/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 3/2022 2022-07-12 2022-07-18
ZARZĄDZENIE NR 55/2022 w sprawie powołania zespołu do realizacji II etapu inwestycji "Budowa kompleksu dydaktycznego PWSZ w Nysie" 2022-07-12 2022-07-12
ZARZĄDZENIE NR 54/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 02/07/2022 2022-07-12 2022-07-12
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 w sprawie organizacji r. ak. 2022/2023 2022-06-24 2022-06-24
ZARZĄDZENIE NR 52/2022 w sprawie ustalenia godzin pracy w okresie letnim dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 2022-06-24 2022-06-24
ZARZĄDZENIE NR 51/2022 w sprawie zmiany składu odwoławczej Komisji Stypendialnej 2022-06-22 2022-06-22
ZARZĄDZENIE NR 49/2022 w sprawie zasad sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami prawnymi wydawanymi przez organy PWSZ w Nysie 2022-06-20 2022-06-20
ZARZĄDZENIE NR 47/2022 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach drugiego stopnia na kierunku dietetyka dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2022/2023 2022-06-09 2022-06-09
ZARZĄDZENIE NR 46/2022 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku dietetyka w r. ak. 2022/2023 2022-06-09 2022-06-09
ZARZĄDZENIE NR 45/2022 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku dietetyka w r. ak. 2022/2023 2022-06-09 2022-06-09
ZARZĄDZENIE NR 44/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 18/2022 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 18.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PWSZ w Nysie 2022-06-09 2022-06-09
ZARZĄDZENIE NR 43/2022 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania danych do UI GreenMetric World University Ranking 2022-06-08 2022-06-08
ZARZĄDZENIE NR 41/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów dla studentów PWSZ w Nysie rozpoczynających studia w r. ak. 2022/2023 2022-05-30 2022-05-31
ZARZĄDZENIE NR 40/2022 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2022/2023 2022-05-30 2022-05-31
ZARZĄDZENIE NR 39/2022 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach niestacjonarnych w r. ak. 2022/2023 2022-05-30 2022-05-31
ZARZĄDZENIE NR 38/2022 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach stacjonarnych w r. ak. 2022/2023 2022-05-30 2022-05-31
ZARZĄDZENIE NR 37/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 71/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 03.09.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w Domu Studenta i pokojach gościnnych 2022-05-30 2022-05-31
ZARZĄDZENIE NR 36/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w r. ak. 2022/2023 2022-05-27 2022-05-27
ZARZĄDZENIE NR 35/2022 w sprawie zmiany składu koordynatorów przy realizacji zadań w Ścieżce I Zintegrowanych Programów Uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) II edycja 2022-05-26 2022-05-26
ZARZĄDZENIE NR 33/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 2/200 2022-05-19 2022-05-19
ZARZĄDZENIE NR 32/2022 w sprawie powołania rady programowej na kierunku administracja 2022-05-06 2022-05-06
ZARZĄDZENIE NR 30/2022 w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się w PWSZ w Nysie na kierunkach: filologia, finanse i rachunkowość, informatyka oraz jazz i muzyka estradowa w procesie rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 2022-04-22 2022-04-22
ZARZĄDZENIE NR 29/2022 w sprawie wykazu kierunków, na których w procesie rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 może zostać przeprowadzona procedura potwierdzania efektów uczenia się oraz terminów, w których należy składać wnioski o przeprowadzenie procedury 2022-04-22 2022-04-22
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 24/2022 Rektora PWSZ w Nysie w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w Nysie 2022-04-20 2022-04-20
ZARZĄDZENIE NR 27/2022 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2022-03-30 2022-03-30
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 71/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 03.09.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca w Domu Studenta i pokojach gościnnych 2022-03-28 2022-03-28
ZARZĄDZENIE NR 25/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 17/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 17.02.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 2022-03-25 2022-03-25
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość 2022-03-17 2022-03-17
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne; stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rekt 2022-03-08 2022-03-08
ZARZĄDZENIE NR 18/2022 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PWSZ w Nysie" 2022-02-18 2022-02-18
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w semestrze letnim r. ak. 2021/2022 2022-02-17 2022-02-17
ZARZĄDZENIE NR 14/2022 w sprawie zmian w "Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Nysie" 2022-02-01 2022-02-01
ZARZĄDZENIE NR 13/2022 w sprawie powołania zespołu do realizacji I etapu inwestycji "Budowa kompleksu dydaktycznego PWSZ w Nysie" 2022-02-01 2022-02-01
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki PWSZ w Nysie 2022-01-31 2022-01-31
ZARZĄDZENIE NR 11/2022 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia 2022-01-31 2022-01-31
ZARZĄDZENIE NR 10/2022 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku architektura 2022-01-31 2022-01-31
ZARZĄDZENIE NR 9/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 1/2022 2022-01-31 2022-01-31
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 w sprawie organizacji pracy jednostek administracji uczelni 2022-01-28 2022-01-28
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku dietetyka 2022-01-28 2022-01-28
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w PWSZ w Nysie 2022-01-26 2022-01-26
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 w sprawie powołania rady programowej na kierunku architektura 2022-01-26 2022-01-26
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 zmieniające Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 09.01.2017 r. w zakresie Załącznika nr 7 2022-01-19 2022-01-19
ZARZĄDZENIE NR 1/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 01/01/2022 2022-01-04 2022-01-04
ZARZĄDZENIE NR 105/2021 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej 2021-12-30 2021-12-30
ZARZĄDZENIE NR 104/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 10/12/2021 2021-12-21 2021-12-21
ZARZĄDZENIE NR 103/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 21/2021 2021-12-09 2021-12-09
ZARZĄDZENIE NR 102/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 09/12/2021 2021-12-02 2021-12-02
ZARZĄDZENIE NR 101/2021 w sprawie zmiany składu Komisji ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich do przeprowadzenia oceny za okres od r. ak. 2017/2018 do r. ak. 2020/2021 2021-11-30 2021-11-30
ZARZĄDZENIE NR 100/2021 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem 2021-11-30 2021-11-30
ZARZĄDZENIE NR 99/2021 w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem 2021-11-30 2021-11-30
ZARZĄDZENIE NR 98/2021 w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 2021-11-26 2021-11-26
ZARZĄDZENIE NR 97/2021 w sprawie odwołania Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 2021-11-26 2021-11-26
ZARZĄDZENIE NR 95/2021 w sprawie stwierdzenia zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem PWSZ w Nysie 2021-11-25 2021-11-25
ZARZĄDZENIE NR 94/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 20/2021 2021-11-18 2021-11-18
ZARZĄDZENIE NR 93/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w PWSZ w Nysie za rok 2021 2021-11-18 2021-11-18
ZARZĄDZENIE NR 90/2021 w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2021-11-10 2021-11-10
ZARZĄDZENIE NR 89/2021 w sprawie zmian w Regulaminie ZFŚS w PWSZ w Nysie 2021-11-10 2021-11-10
ZARZĄDZENIE NR 88/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 19/2021 2021-11-09 2021-11-09
ZARZĄDZENIE NR 85/2021 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne; stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium r 2021-11-05 2021-11-05
ZARZĄDZENIE NR 84/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 18/2021 2021-11-02 2021-11-02
ZARZĄDZENIE NR 83/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 17/2021 2021-10-25 2021-10-25
ZARZĄDZENIE NR 82/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 16/2021 2021-10-20 2021-10-20
ZARZĄDZENIE NR 80/2021 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Grup Dyspozycyjnych 2021-10-19 2021-10-19
ZARZĄDZENIE NR 79/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 15/2021 2021-10-18 2021-10-18
ZARZĄDZENIE NR 78/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 14/2021 2021-10-14 2021-10-14
ZARZĄDZENIE NR 77/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów z władzami samorządowymi i szkołami średnimi Czech i Słowacji 2021-09-30 2021-09-30
ZARZĄDZENIE NR 76/2021 w sprawie trybu dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich za okres od r. ak. 2016/2017 do r. ak. 2019/2020 2021-09-27 2021-09-27
ZARZĄDZENIE NR 75/2021 w sprawie wprowadzenia "Polityki zatrudniania nauczycieli akademickich w PWSZ w Nysie" 2021-09-27 2021-09-27
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w semestrze zimowym r. ak. 2021/2022 2021-09-17 2021-09-17
ZARZĄDZENIE NR 73/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 13/2021 2021-09-16 2021-09-17
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 w sprawie zasad zlecania zajęć dydaktycznych oraz sporządzania protokołów zaliczeń i egzaminów oraz kart okresowych osiągnięć studenta w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2021/2022 2021-09-07 2021-09-07
ZARZĄDZENIE NR 71/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca w Domu Studenta i pokojach gościnnych 2021-09-03 2021-09-03
ZARZĄDZENIE NR 70/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań: nr DSO 07/08/2021 i nr DSO 08/08/2021 2021-08-31 2021-08-31
ZARZĄDZENIE NR 69/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 12/2021 2021-08-23 2021-08-23
ZARZĄDZENIE NR 68/2021 w sprawie powołania Komisji ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich do przeprowadzenia oceny za okres od r. ak. 2016/2017 do r. ak. 2019/2020 2021-08-19 2021-08-19
ZARZĄDZENIE NR 67/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi 2021-08-17 2021-08-17
ZARZĄDZENIE NR 66/2021 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa oraz na studiach pierwszego stopnia na kierunku administracja dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2021/2022 2021-08-06 2021-08-06
ZARZĄDZENIE NR 65/2021 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja w r. ak. 2021/2022 2021-08-06 2021-08-06
ZARZĄDZENIE NR 64/2021 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja oraz drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa w r. ak. 2021/2022 2021-08-06 2021-08-06
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 11/2021 2021-07-19 2021-07-19
ZARZĄDZENIE NR 61/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań: nr DSO 05/07/2021 i nr DSO 06/07/2021 2021-07-19 2021-07-19
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 w sprawie skontrum księgozbioru Biblioteki 2021-07-05 2021-07-05
ZARZĄDZENIE NR 58/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 10/2021 2021-06-30 2021-06-30
ZARZĄDZENIE NR 57/2021 w sprawie ustalenia godzin pracy 2021-06-28 2021-06-30
ZARZĄDZENIE NR 56/2021 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2021-06-28 2021-06-28
ZARZĄDZENIE NR 55/2021 w sprawie organizacji r. ak. 2021/2022 2021-06-25 2021-06-25
ZARZĄDZENIE NR 54/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 9/2021 2021-06-17 2021-06-17
ZARZĄDZENIE NR 53/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 04/06/2021 2021-06-10 2021-06-10
ZARZĄDZENIE NR 52/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 03/05/2021 2021-06-09 2021-06-09
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 8/2021 2021-06-07 2021-06-07
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wyróżnień PWSZ w Nysie dla Absolwentów i Dobroczyńców Uczelni pn. Nyska Nike" 2021-06-02 2021-06-02
ZARZĄDZENIE NR 49/2021 w sprawie wprowadzenia "Kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli akademickich w PWSZ w Nysie" 2021-06-02 2021-06-02
ZARZĄDZENIE NR 48/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów dla studentów PWSZ w Nysie rozpoczynających studia w r. ak. 2021/2022 2021-05-31 2021-05-31
ZARZĄDZENIE NR 47/2021 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2021/2022 2021-05-31 2021-05-31
ZARZĄDZENIE NR 46/2021 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach niestacjonarnych w r. ak. 2021/2022 2021-05-31 2021-05-31
ZARZĄDZENIE NR 45/2021 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach stacjonarnych w r. ak. 2021/2022 2021-05-31 2021-05-31
ZARZĄDZENIE NR 44/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w r. ak. 2021/2022 2021-05-25 2021-05-25
ZARZĄDZENIE NR 43/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 7/2021 2021-05-25 2021-05-25
ZARZĄDZENIE NR 42/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 6/2021 2021-05-11 2021-05-11
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 69/2016 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 01.09.2016 r. 2021-05-07 2021-05-07
ZARZĄDZENIE NR 40/2021 w sprawie zmiany organizacji r. ak. 2020/2021 2021-05-07 2021-05-07
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji architektonicznej budynku dydaktycznego Wydziału Nauk Technicznych przy ul. Otmuchowskiej 2021-05-07 2021-05-07
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 02/05/2021 2021-05-06 2021-05-06
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się w PWSZ w Nysie na kierunkach: filologia, finanse i rachunkowość, informatyka oraz jazz i muzyka estradowa w procesie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 2021-04-23 2021-04-23
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 w sprawie wykazu kierunków, na których w procesie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 może zostać przeprowadzona procedura potwierdzania efektów uczenia się oraz terminów, w których należy składać wnioski o przeprowadzenie procedury 2021-04-23 2021-04-23
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 5/2021 2021-04-21 2021-04-21
ZARZĄDZENIE NR 33/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 4/2021 2021-04-21 2021-04-21
ZARZĄDZENIE NR 32/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 6/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 02.02.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 2021-04-09 2021-04-09
ZARZĄDZENIE NR 31/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 3/2021 2021-03-30 2021-03-30
ZARZĄDZENIE NR 30/2021 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku jazz i muzyka estradowa 2021-03-29 2021-03-29
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja 2021-03-29 2021-03-29
ZARZĄDZENIE NR 28/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 14/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 15.02.2021 r. w sprawie organizacji pracy jednostek administracji Uczelni 2021-03-26 2021-03-26
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 19/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 26.02.2020 r. w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w Nysie 2021-03-26 2021-03-26
ZARZĄDZENIE NR 26/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 6/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 02.02.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 2021-03-25 2021-03-25
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 2/2021 2021-03-19 2021-03-19
ZARZĄDZENIE NR 24/2021 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w Nysie 2021-03-19 2021-03-19
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne; stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium r 2021-03-11 2021-03-11
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania wniosków w sprawie realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków własnych Uczelni 2021-03-10 2021-03-10
ZARZĄDZENIE NR 21/2021 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Symulacji Medycznej 2021-03-10 2021-03-10
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 w sprawie utworzenia Zakładu Symulacji Medycznej 2021-03-10 2021-03-10
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w Nysie 2021-02-26 2021-02-26
ZARZĄDZENIE NR 18/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 14/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 15.02.2021 r. w sprawie organizacji pracy jednostek administracji Uczelni 2021-02-24 2021-02-24
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł" 2021-02-19 2021-02-19
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 1/2021 2021-02-19 2021-02-19
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 w sprawie zmiany składu zespołu wprowadzającego dane o Uczelni do systemu POL-on 2021-02-15 2021-02-15
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 w sprawie organizacji pracy jednostek administracji uczelni 2021-02-15 2021-02-15
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 w sprawie ustalenia terminarza przekazywania dokumentacji archiwalnej do Archiwum PWSZ w Nysie 2021-02-10 2021-02-10
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 w sprawie ustalenia zasad organizacji zajęć praktycznych studentów kierunku pielęgniarstwo w oddziałach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie 2021-02-10 2021-02-10
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 w sprawie symboli jednostek organizacyjnych PWSZ w Nysie 2021-02-02 2021-02-04
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 w sprawie powołania Dyrektora Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie 2021-02-02 2021-02-04
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 w sprawie utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie 2021-02-02 2021-02-04
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w sem. letnim r. ak. 2020/2021 2021-02-02 2021-02-02
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 w sprawie zasad postępowania w sytuacjach konfliktowych związanych ze sprawdzaniem i oceną efektów uczenia się oraz sposobów zapobiegania i reagowania na zachowania nieetyczne i niezgodne z prawem 2021-01-14 2021-01-14
ZARZĄDZENIE NR 160/2020 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w PWSZ w Nysie na kadencję 2021-2024 2020-12-18 2020-12-18
ZARZĄDZENIE NR 155/2020 powołania rady programowej na kierunku dietetyka 2020-12-07 2020-12-07
ZARZĄDZENIE NR 151/2020 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej PWSZ w Nysie na kadencję 2020-2024 2020-11-26 2020-11-26
ZARZĄDZENIE NR 150/2020 w sprawie udostępniania raportów z prac naukowo-badawczych realizowanych przez PWSZ w Nysie we współpracy z innymi podmiotami 2020-11-23 2020-11-23
ZARZĄDZENIE NR 149/2020 w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej weryfikacji prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich w PWSZ w Nysie 2020-11-23 2020-11-23
ZARZĄDZENIE NR 144/2020 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta,uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne; stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium re 2020-11-12 2020-11-12
ZARZĄDZENIE NR 134/2020 w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty instytucji obsługującej pracownicze plany kapitałowe 2020-10-06 2020-10-06
ZARZĄDZENIE NR 132/2020 w sprawie tekstu jednolitego "Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Nysie" 2020-10-05 2020-10-05
ZARZĄDZENIE NR 131/2020 w sprawie zmiany składu koordynatorów przy realizacji zadań w Ścieżce I Zintegrowanych Programów Uczelni (w ramach POWER Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) 2020-10-01 2020-10-01
ZARZĄDZENIE NR 129/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów z władzami samorządowymi i szkołami średnimi Czech i Słowacji 2020-09-30 2020-09-30
ZARZĄDZENIE NR 121/2020 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii COVID-19 2020-09-16 2020-09-16
ZARZĄDZENIE NR 120/2020 w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. sportu na kadencję 2020-2024 2020-09-15 2020-09-15
ZARZĄDZENIE NR 119/2020 zmieniające Zarządzenie Nr 41/2020 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności PWSZ w Nysie 2020-09-07 2020-09-07
ZARZĄDZENIE NR 115/2020 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej 2020-09-04 2020-09-04
ZARZĄDZENIE NR 114/2020 w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej 2020-09-04 2020-09-04
ZARZĄDZENIE NR 113/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku na kadencję 2020-2024 2020-09-03 2020-09-03
ZARZĄDZENIE NR 112/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. systemów zarządzania na kadencję 2020-2024 2020-09-03 2020-09-03
ZARZĄDZENIE NR 111/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. informacji niejawnych i obronności na kadencję 2020-2024 2020-09-03 2020-09-03
ZARZĄDZENIE NR 110/2020 w sprawie powołania Dyrektora Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie na kadencję 2020-2024 2020-09-03 2020-09-03
ZARZĄDZENIE NR 108/2020 w sprawie zasad zlecania zajęć dydaktycznych oraz sporządzania protokołów zaliczeń i egzaminów oraz kart okresowych osiągnięć studenta w PWSZ w Nysie w r. ak. 2020/2021 2020-09-02 2020-09-02
ZARZĄDZENIE NR 106/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w PWSZ w Nysie za rok 2020 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 105/2020 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Estetyki, Filozofii i Sztuki w Architekturze 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 104/2020 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 101/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Neofilologii na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 100/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Neofilologii na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 99/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 98/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 97/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 96/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 95/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 94/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 93/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 92/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 91/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 90/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 89/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 88/2020 w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Jazzu na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 87/2020 w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 w sprawie powołania Dziekana Wydziału Neofilologii na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 85/2020 w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 84/2020 w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 83/2020 w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 82/2020 w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 81/2020 w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 80/2020 w sprawie powołania Dziekana Wydziału Jazzu na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 79/2020 w sprawie powołania Prorektora ds. nauki i rozwoju na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 78/2020 w sprawie powołania Prorektora ds. studenckich i dydaktyki na kadencję 2020-2024 2020-09-01 2020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 73/2020 w sprawie powołania Dyrektora Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju w PWSZ w Nysie 2020-07-28 2020-07-30
ZARZĄDZENIE NR 72/2020 w sprawie utworzenia Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju w PWSZ w Nysie 2020-07-28 2020-07-30
ZARZĄDZENIE NR 70/2020 zmieniające Zarządzenie Nr 75/2019 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku obcym z obcokrajowcami odbywającymi część studiów w PWSZ w Nysie 2020-07-20 2020-07-20
ZARZĄDZENIE NR 69/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miana "Wyróżniającego się absolwenta PWSZ w Nysie" 2020-07-15 2020-07-15
ZARZĄDZENIE NR 67/2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych 2020-07-03 2020-07-03
ZARZĄDZENIE NR 66/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020-06-30 2020-06-30
ZARZĄDZENIE NR 65/2020 w sprawie ustalenia godzin pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie letnim 2020-06-30 2020-06-30
ZARZĄDZENIE NR 64/2020 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2020/2021 2020-06-25 2020-06-25
ZARZĄDZENIE NR 63/2020 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w r. ak. 2020/2021 2020-06-25 2020-06-25
ZARZĄDZENIE NR 62/2020 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w r. ak. 2020/2021 2020-06-25 2020-06-25
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji projektu "Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie" 2020-06-25 2020-06-25
ZARZĄDZENIE NR 59/2020 w sprawie zmiany składu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 2020-06-22 2020-06-22
ZARZĄDZENIE NR 56/2020 zmieniające Zarządzenie Nr 41/2020 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności PWSZ w Nysie 2020-06-10 2020-06-10
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 2020-06-05 2020-06-05
ZARZĄDZENIE NR 53/2020 zmieniające Zarządzenie Nr 21/2020 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 02.03.2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja w PWSZ w Nysie 2020-06-02 2020-06-02
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów dla studentów PWSZ w Nysie rozpoczynających studia w r. ak. 2020/2021 2020-05-26 2020-05-26
ZARZĄDZENIE NR 48/2020 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2020/2021 2020-05-26 2020-05-26
ZARZĄDZENIE NR 47/2020 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach niestacjonarnych w r. ak. 2020/2021 2020-05-26 2020-05-26
ZARZĄDZENIE NR 46/2020 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach stacjonarnych w r. ak. 2020/2021 2020-05-26 2020-05-26
ZARZĄDZENIE NR 45/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w r. ak. 2020/2021 2020-05-26 2020-05-26
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 2020-05-25 2020-05-25
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie” 2020-05-20 2020-05-20
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się w PWSZ w Nysie na kierunkach: filologia, finanse i rachunkowość, informatyka oraz jazz i muzyka estradowa w procesie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 2020-04-30 2020-04-30
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 w sprawie wykazu kierunków, na których w procesie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 może zostać przeprowadzona procedura potwierdzania efektów uczenia się oraz terminów, w których należy składać wnioski o przeprowadzenie procedury 2020-04-30 2020-04-30
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 33/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych, w tym zasad weryfikacji zakładanych efektów uczenia się z wykor 2020-04-23 2020-04-23
ZARZĄDZENIE NR 33/2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych, w tym zasad weryfikacji zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020-04-22 2020-04-22
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 w sprawie zmiany terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 oraz zawieszenia naliczania odsetek ustawowych od tych opłat 2020-04-01 2020-04-01
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji 2020-03-30 2020-03-31
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku aktorstwo 2020-03-30 2020-03-31
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta PWSZ w Nysie w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2020-03-24 2020-03-24
ZARZĄDZENIE NR 24/2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników PWSZ w Nysie w okresie od 18.03.2020 r. do 25.03.2020 r. 2020-03-17 2020-03-17
ZARZĄDZENIE NR 22/2020 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne; stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypen 2020-03-04 2020-03-04
ZARZĄDZENIE NR 21/2020 w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja w PWSZ w Nysie 2020-03-02 2020-03-03
ZARZĄDZENIE NR 20/2020 w sprawie powołania koordynatorów przy realizacji zadań w Ścieżce I Zintegrowanych Programów Uczelni 2020-03-02 2020-03-03
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 w sprawie powołania rady programowej na kierunku bezpieczeństwo 2020-03-02 2020-03-03
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 Załącznik do Zarządzenia nr 18/2020 - Procedura Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym w PWSZ w Nysie 2020-02-28 2020-03-02
ZARZĄDZENIE NR 15/2020 Załączniki do Zarządzenia nr 15/2020 2020-02-17 2020-02-18
ZARZĄDZENIE 14/2020 Regulamin Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie 2020-02-17 2020-02-18
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie 2020-02-17 2020-02-18
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna w PWSZ w Nysie 2020-02-10 2020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku aktorstwo w PWSZ w Nysie 2020-02-10 2020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 w sprawie utworzenia Zakładu Medycyny Ratunkowej 2020-01-31 2020-01-31
ZARZĄDZENIE NR 130/2019 w sprawie szczegółowych zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu, w tym ich odpisów 2019-12-24 2019-12-24
Nazwa dokumentu Opis dokumentu Plik Data wydania Data publikacji


Data publikacji: 2022-10-18 20:10:48
Autor: Administrator PANS w Nysie

Czynność:Utworzenie
Data: 2022-10-18 20:10:48
Rodzaj zmiany:
Nazwa: Zarządzenia Rektora
Aktywny: 1