Biuletyn Informacji Publicznej
Państwowej Akademii Nauk StosowanychPisma Okólne Rektora

Nazwa dokumentu Opis dokumentu Plik Data wydania Data publikacji
PISMO OKÓLNE 5/2023 w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-05-02 2023-05-02
PISMO OKÓLNE 4/2023 w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-04-12 2023-04-12
PISMO OKÓLNE 3/2023 w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych 2023-02-07 2023-02-07
PISMO OKÓLNE 2/2023 w sprawie jednolitego tekstu Kodeksu etyki nauczyciela akademickiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-01-12 2023-01-12
PISMO OKÓLNE 1/2023 w sprawie jednolitego tekstu procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów obowiązującej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-01-10 2023-01-10
PISMO OKÓLNE 10/2022 w sprawie jednolitego tekstu Kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli akademickich w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2022-11-09 2022-11-09
PISMO OKÓLNE 9/2022 w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2022-10-21 2022-10-21
PISMO OKÓLNE 8/2022 w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2022-10-19 2022-10-19
PISMO OKÓLNE 7/2022 w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2022-10-12 2022-10-12
PISMO OKÓLNE 6/2022 w sprawie jednolitego tekstu Strategii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie na lata 2021-2024 2022-10-11 2022-10-11
PISMO OKÓLNE 5/2022 w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2022-10-04 2022-10-04
PISMO OKÓLNE 3/2022 w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2022-10-03 2022-10-03
PISMO OKÓLNE 2/2022 w sprawie jednolitego tekstu Statutu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2022-10-03 2022-10-03
PISMO OKÓLNE 1/2022 w sprawie zmiany składu Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 2022-03-14 2022-03-14
PISMO OKÓLNE 7/2021 w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie 2021-12-20 2021-12-20
PISMO OKÓLNE 4/2021 w sprawie składu stałej komisji senackiej ds. dydaktyki na kadencję 2020-2024 2021-06-02 2021-06-02
PISMO OKÓLNE 2/2020 w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu pracy PWSZ w Nysie 2020-05-28 2020-05-28
PISMO OKÓLNE 1/2020 w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie 2020-05-28 2020-05-28
Nazwa dokumentu Opis dokumentu Plik Data wydania Data publikacji


Data publikacji: 2022-10-18 20:10:47
Autor: Administrator PANS w Nysie

Czynność:Utworzenie
Data: 2022-10-18 20:10:47
Autor: admin
Rodzaj zmiany:
Nazwa: Pisma Okólne Rektora
Aktywny: 1