Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

Kierownictwo PANS w Nysie na kadencję 2020-2024

REKTOR - dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz.

Prorektor do spraw nauki i kształcenia ustawicznego - dr Tomasz Drewniak, prof. ucz.

Prorektor do spraw studenckich i dydaktyki - dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz.

Prorektor do spraw współpracy i rozwoju - dr inż. Piotr Chwastyk

Kanclerz - mgr Zbigniew Szlempo

Dziekan Wydziału Jazzu – mgr Roman Hudaszek
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr hab. inż. Marek Kulisz, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych – dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – dr Roman Palacz
Dziekan Wydziału Neofilologii – dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz.
Kierownik Studium Języków Obcych – mgr Katarzyna DrabczykOpublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2022-03-15


Data publikacji: 2022-10-17 19:10:36
Autor: Administrator PANS w Nysie

Czynność:Utworzenie
Data: 2022-10-17 19:10:36
Rodzaj zmiany:
Nazwa: Kierownictwo
Aktywny: 1 Czynność: Aktualizacja
Data: 2022-10-17 19:10:38
Rodzaj zmiany:
Treść:

Kierownictwo PANS w Nysie na kadencję 2020-2024

REKTOR - dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz.

Prorektor do spraw nauki i rozwoju - dr Tomasz Drewniak, prof. ucz.

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz.

Kanclerz - mgr Zbigniew Szlempo

Dziekan Wydziału Jazzu – mgr Roman Hudaszek
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr hab. inż. Marek Kulisz, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych – dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – dr Roman Palacz
Dziekan Wydziału Neofilologii – dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz.
Kierownik Studium Języków Obcych – mgr Katarzyna DrabczykOpublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2022-03-15

Czynność: Aktualizacja
Data: 2022-12-06 10:12:26
Rodzaj zmiany:
Treść:

Kierownictwo PANS w Nysie na kadencję 2020-2024

REKTOR - dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz.

Prorektor do spraw nauki i kształcenia ustawicznego - dr Tomasz Drewniak, prof. ucz.

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz.

Prorektor do spraw współpracy i rozwoju - dr inż. Piotr Chwastyk

Kanclerz - mgr Zbigniew Szlempo

Dziekan Wydziału Jazzu – mgr Roman Hudaszek
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr hab. inż. Marek Kulisz, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych – dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – dr Roman Palacz
Dziekan Wydziału Neofilologii – dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz.
Kierownik Studium Języków Obcych – mgr Katarzyna DrabczykOpublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2022-03-15

Czynność: Aktualizacja
Data: 2022-12-06 10:12:26
Rodzaj zmiany:
Treść:

Kierownictwo PANS w Nysie na kadencję 2020-2024

REKTOR - dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz.

Prorektor do spraw nauki i kształcenia ustawicznego - dr Tomasz Drewniak, prof. ucz.

Prorektor do spraw studenckich i dydaktyki - dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz.

Prorektor do spraw współpracy i rozwoju - dr inż. Piotr Chwastyk

Kanclerz - mgr Zbigniew Szlempo

Dziekan Wydziału Jazzu – mgr Roman Hudaszek
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr hab. inż. Marek Kulisz, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych – dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – dr Roman Palacz
Dziekan Wydziału Neofilologii – dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz.
Kierownik Studium Języków Obcych – mgr Katarzyna DrabczykOpublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Rogowska
Data modyfikacji : 2022-03-15