Biuletyn Informacji Publicznej

Studia: Zasady pobierania opłat

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

 • Uchwała Nr 71/2022/2023 w sprawie zasad pobierania opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów na zasadach odpłatności oraz warunków zwalniania z tych opłat
 • Uchwała Nr 70/2022/2023 w sprawie zasad pobierania opłat przez PANS w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat
 • Uchwała Nr 10/2022/2023 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zmieniająca Uchwałę Nr 62/2018/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez PWSZ w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat
 • Uchwała Nr 50/2021/2022 Senatu PWSZ w Nysie zmieniająca Uchwałę Nr 62/2018/2019 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez PWSZ w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat
 • PISMO OKÓLNE 16/2019 - Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunki zwalniania z tych opłat
 • PISMO OKÓLNE 32/2016 - Zasady pobierania opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów oraz warunki zwalniania z tych opłat

Opłaty za usługi edukacyjne
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2023-10-17


Data publikacji: 2022-10-18 18:10:53
Autor: Administrator PANS w Nysie

Czynność:Utworzenie
Data: 2022-10-18 18:10:53
Rodzaj zmiany:
Nazwa: Studia: Zasady pobierania opłat
Treść:

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

 • Uchwała Nr 50/2021/2022 Senatu PWSZ w Nysie zmieniająca Uchwałę Nr 62/2018/2019 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez PWSZ w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat
 • PISMO OKÓLNE 16/2019 - Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunki zwalniania z tych opłat
 • PISMO OKÓLNE 32/2016 - Zasady pobierania opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów oraz warunki zwalniania z tych opłat

Opłaty za usługi edukacyjne
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2022-05-31


Aktywny: 1 Czynność: Aktualizacja
Data: 2022-11-29 09:11:10
Rodzaj zmiany:
Treść:

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

 • Uchwała Nr 10/2022/2023 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zmieniająca Uchwałę Nr 62/2018/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez PWSZ w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat
 • Uchwała Nr 50/2021/2022 Senatu PWSZ w Nysie zmieniająca Uchwałę Nr 62/2018/2019 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez PWSZ w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat
 • PISMO OKÓLNE 16/2019 - Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunki zwalniania z tych opłat
 • PISMO OKÓLNE 32/2016 - Zasady pobierania opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów oraz warunki zwalniania z tych opłat

Opłaty za usługi edukacyjne
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2022-11-29

Czynność: Aktualizacja
Data: 2023-10-17 07:10:51
Rodzaj zmiany:
Treść:

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

 • Uchwała Nr 71/2022/2023 w sprawie zasad pobierania opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów na zasadach odpłatności oraz warunków zwalniania z tych opłat
 • Uchwała Nr 70/2022/2023 w sprawie zasad pobierania opłat przez PANS w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat
 • Uchwała Nr 10/2022/2023 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zmieniająca Uchwałę Nr 62/2018/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez PWSZ w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat
 • Uchwała Nr 50/2021/2022 Senatu PWSZ w Nysie zmieniająca Uchwałę Nr 62/2018/2019 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez PWSZ w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat
 • PISMO OKÓLNE 16/2019 - Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunki zwalniania z tych opłat
 • PISMO OKÓLNE 32/2016 - Zasady pobierania opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów oraz warunki zwalniania z tych opłat

Opłaty za usługi edukacyjne
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2023-10-17