Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady rekrutacji

 • Uchwała Nr 42/2022/2023 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w roku akademickim 2024/2025
   
 • Uchwała nr 36/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia zmodyfikowanych warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2020/2021
   
 • Uchwała nr 37/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w PWSZ w Nysie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata od 2020/2021 do 2025/2026
   
 • Uchwała Nr 39/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2021/2022

 • Uchwała Nr 46/2020/2021 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2022/2023
   
 • Uchwała Nr 53/2021/2022 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27 maja 2022 r Zmieniająca Uchwałę Nr 46/2020/2021 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w r. ak. 2022/2023
   
 • Uchwała 55/2021/2022 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 08.06.2022 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach dietetyka, filologia oraz finanse i rachunkowość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie
   
 • Uchwała Nr 54/2021/2022 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 27.05.2022 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w r. ak. 2023/2024


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2023-11-30


Data publikacji: 2022-10-18 19:10:05
Autor: Administrator PANS w Nysie

Czynność:Utworzenie
Data: 2022-10-18 19:10:05
Rodzaj zmiany:
Nazwa: Zasady rekrutacji
Treść:

Zasady rekrutacji na studia

 • Uchwała nr 36/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia zmodyfikowanych warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2020/2021
   
 • Uchwała nr 37/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w PWSZ w Nysie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata od 2020/2021 do 2025/2026
   
 • Uchwała Nr 39/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2021/2022

 • Uchwała Nr 46/2020/2021 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2022/2023
   
 • Uchwała Nr 53/2021/2022 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27 maja 2022 r Zmieniająca Uchwałę Nr 46/2020/2021 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w r. ak. 2022/2023
   
 • Uchwała 55/2021/2022 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 08.06.2022 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach dietetyka, filologia oraz finanse i rachunkowość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie
   
 • Uchwała Nr 54/2021/2022 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 27.05.2022 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w r. ak. 2023/2024


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2020-05-27


Aktywny: 1 Czynność: Aktualizacja
Data: 2023-11-30 13:11:59
Rodzaj zmiany:
Treść:
 • Uchwała Nr 42/2022/2023 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w roku akademickim 2024/2025
   
 • Uchwała nr 36/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia zmodyfikowanych warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2020/2021
   
 • Uchwała nr 37/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w PWSZ w Nysie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata od 2020/2021 do 2025/2026
   
 • Uchwała Nr 39/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2021/2022

 • Uchwała Nr 46/2020/2021 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2022/2023
   
 • Uchwała Nr 53/2021/2022 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27 maja 2022 r Zmieniająca Uchwałę Nr 46/2020/2021 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w r. ak. 2022/2023
   
 • Uchwała 55/2021/2022 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 08.06.2022 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach dietetyka, filologia oraz finanse i rachunkowość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie
   
 • Uchwała Nr 54/2021/2022 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 27.05.2022 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w r. ak. 2023/2024


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2023-11-30