Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory 2024-2028

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNM

KOMUNIKAT UKW Nr 9 z dnia 22.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNF

KOMUNIKAT UKW Nr 10 z dnia 25.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnieni w wydziałach i poza wydziałami w PANS w Nysie wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 11 z dnia 26.03.2024 r. – Przedstawiciele studentów wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 12 z dnia 26.03.2024 r. – Skład Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 13 z dnia 26.03.2024 r. – Zmiana składu Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 14 z dnia 08.04.2024 r. – Lista kandydatów na stanowisko Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 15 z dnia 09.04.2024 r. – Otwarte spotkanie z kandydatem na Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 16 z dnia 26.04.2024 r. – Wynik wyborów Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 17 z dnia 29.04.2024 r. – Wybory uzupełniające do Senatu na kadencję 2024-2028 spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora zatrudnionych w Wydziale Nauk Medycznych 

KOMUNIKAT UKW Nr 18 z dnia 30.04.2024 r. – Powtórne wybory do Senatu na kadencję 2024-2028 spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora zatrudnionych w Wydziale Neofilologii 

KOMUNIKAT UKW Nr 19 z dnia 10.05.2024 r. – wyniki wyborów członków Senatu PANS w Nysie na kadencję 2024-2028Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-05-10


Data publikacji: 2024-02-16 08:02:28
Autor: Łukasz Wąsik

Czynność:Utworzenie
Data: 2024-02-16 08:02:28
Rodzaj zmiany:
Nazwa: Wybory 2024-2028
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r.– Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r.– Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

 


Aktywny: 1 Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-02-16 08:02:29
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r.– Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r.– Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

 

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-02-16 08:02:31
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r.– Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r.– Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

 Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-01-10

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-03-05 12:03:59
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-03-05

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-03-13 10:03:09
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNMOpublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-03-13

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-03-22 16:03:52
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNM

KOMUNIKAT UKW Nr 9 z dnia 22.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNFOpublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-03-22

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-03-22 17:03:06
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNM

KOMUNIKAT UKW Nr 9 z dnia 22.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNFOpublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-03-22

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-03-25 10:03:21
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNM

KOMUNIKAT UKW Nr 9 z dnia 22.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNF

KOMUNIKAT UKW Nr 10 z dnia 25.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnieni w wydziałach i poza wydziałami w PANS w Nysie wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-03-25

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-03-26 11:03:13
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNM

KOMUNIKAT UKW Nr 9 z dnia 22.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNF

KOMUNIKAT UKW Nr 10 z dnia 25.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnieni w wydziałach i poza wydziałami w PANS w Nysie wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 11 z dnia 26.03.2024 r. – Przedstawiciele studentów wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 12 z dnia 26.03.2024 r. – Skład Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-03-26

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-03-26 15:03:08
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNM

KOMUNIKAT UKW Nr 9 z dnia 22.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNF

KOMUNIKAT UKW Nr 10 z dnia 25.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnieni w wydziałach i poza wydziałami w PANS w Nysie wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 11 z dnia 26.03.2024 r. – Przedstawiciele studentów wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 12 z dnia 26.03.2024 r. – Skład Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 13 z dnia 26.03.2024 r. – Zmiana składu Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w NysieOpublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-03-26

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-04-08 09:04:12
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNM

KOMUNIKAT UKW Nr 9 z dnia 22.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNF

KOMUNIKAT UKW Nr 10 z dnia 25.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnieni w wydziałach i poza wydziałami w PANS w Nysie wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 11 z dnia 26.03.2024 r. – Przedstawiciele studentów wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 12 z dnia 26.03.2024 r. – Skład Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 13 z dnia 26.03.2024 r. – Zmiana składu Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 14 z dnia 08.04.2024 r. – Lista kandydatów na stanowisko Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-04-08

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-04-09 13:04:17
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNM

KOMUNIKAT UKW Nr 9 z dnia 22.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNF

KOMUNIKAT UKW Nr 10 z dnia 25.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnieni w wydziałach i poza wydziałami w PANS w Nysie wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 11 z dnia 26.03.2024 r. – Przedstawiciele studentów wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 12 z dnia 26.03.2024 r. – Skład Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 13 z dnia 26.03.2024 r. – Zmiana składu Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 14 z dnia 08.04.2024 r. – Lista kandydatów na stanowisko Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 15 z dnia 09.04.2024 r. – Otwarte spotkanie z kandydatem na Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

 Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-04-09

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-04-26 17:04:20
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNM

KOMUNIKAT UKW Nr 9 z dnia 22.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNF

KOMUNIKAT UKW Nr 10 z dnia 25.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnieni w wydziałach i poza wydziałami w PANS w Nysie wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 11 z dnia 26.03.2024 r. – Przedstawiciele studentów wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 12 z dnia 26.03.2024 r. – Skład Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 13 z dnia 26.03.2024 r. – Zmiana składu Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 14 z dnia 08.04.2024 r. – Lista kandydatów na stanowisko Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 15 z dnia 09.04.2024 r. – Otwarte spotkanie z kandydatem na Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 16 z dnia 26.04.2024 r. – Wynik wyborów Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

 Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-04-26

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-04-29 20:04:00
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNM

KOMUNIKAT UKW Nr 9 z dnia 22.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNF

KOMUNIKAT UKW Nr 10 z dnia 25.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnieni w wydziałach i poza wydziałami w PANS w Nysie wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 11 z dnia 26.03.2024 r. – Przedstawiciele studentów wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 12 z dnia 26.03.2024 r. – Skład Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 13 z dnia 26.03.2024 r. – Zmiana składu Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 14 z dnia 08.04.2024 r. – Lista kandydatów na stanowisko Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 15 z dnia 09.04.2024 r. – Otwarte spotkanie z kandydatem na Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 16 z dnia 26.04.2024 r. – Wynik wyborów Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 17 z dnia 29.04.2024 r. – Wybory uzupełniające do Senatu na kadencję 2024-2028 spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora zatrudnionych w Wydziale Nauk Medycznych Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-04-29

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-04-30 11:04:24
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNM

KOMUNIKAT UKW Nr 9 z dnia 22.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNF

KOMUNIKAT UKW Nr 10 z dnia 25.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnieni w wydziałach i poza wydziałami w PANS w Nysie wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 11 z dnia 26.03.2024 r. – Przedstawiciele studentów wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 12 z dnia 26.03.2024 r. – Skład Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 13 z dnia 26.03.2024 r. – Zmiana składu Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 14 z dnia 08.04.2024 r. – Lista kandydatów na stanowisko Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 15 z dnia 09.04.2024 r. – Otwarte spotkanie z kandydatem na Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 16 z dnia 26.04.2024 r. – Wynik wyborów Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 17 z dnia 29.04.2024 r. – Wybory uzupełniające do Senatu na kadencję 2024-2028 spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora zatrudnionych w Wydziale Nauk Medycznych 

KOMUNIKAT UKW Nr 18 z dnia 30.04.2024 r. – Powtórne wybory do Senatu na kadencję 2024-2028 spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora zatrudnionych w Wydziale Neofilologii Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-04-30

Czynność: Aktualizacja
Data: 2024-05-10 14:05:05
Rodzaj zmiany:
Treść:

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r. – Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r. – Podział mandatów w Kolegium Elektorów 

KOMUNIKAT UKW Nr 7 z dnia 05.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 

KOMUNIKAT UKW Nr 8 z dnia 13.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNS i WNM

KOMUNIKAT UKW Nr 9 z dnia 22.03.2024 r. – Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w WNF

KOMUNIKAT UKW Nr 10 z dnia 25.03.2024 r. – Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnieni w wydziałach i poza wydziałami w PANS w Nysie wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 11 z dnia 26.03.2024 r. – Przedstawiciele studentów wybrani do Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 12 z dnia 26.03.2024 r. – Skład Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 13 z dnia 26.03.2024 r. – Zmiana składu Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 14 z dnia 08.04.2024 r. – Lista kandydatów na stanowisko Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 15 z dnia 09.04.2024 r. – Otwarte spotkanie z kandydatem na Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 16 z dnia 26.04.2024 r. – Wynik wyborów Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028

KOMUNIKAT UKW Nr 17 z dnia 29.04.2024 r. – Wybory uzupełniające do Senatu na kadencję 2024-2028 spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora zatrudnionych w Wydziale Nauk Medycznych 

KOMUNIKAT UKW Nr 18 z dnia 30.04.2024 r. – Powtórne wybory do Senatu na kadencję 2024-2028 spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora zatrudnionych w Wydziale Neofilologii 

KOMUNIKAT UKW Nr 19 z dnia 10.05.2024 r. – wyniki wyborów członków Senatu PANS w Nysie na kadencję 2024-2028Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Joanna Szczepańska
Data modyfikacji : 2024-05-10