Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu

Nazwa dokumentu Opis dokumentu Plik Data wydania Data publikacji
Uchwała Nr 66/2023/2024 w sprawie zmiany składu stałej komisji senackiej ds. dydaktyki na kadencję 2020-2024 2024-06-19 2024-06-21
Uchwała Nr 65/2023/2024 w sprawie ustalenia zmian w programie studiów dla kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia profil praktyczny (w zakresie Regulaminu dyplomowania) 2024-06-19 2024-06-21
Uchwała Nr 64/2023/2024 w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PANS w Nysie na rok 2024 2024-06-19 2024-06-21
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 19.06.2024 r. 2024-06-19 2024-06-21
Uchwała Nr 63/2023/2024 w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Biblioteki PANS w Nysie 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 62/2023/2024 sprawie zaopiniowania Regulaminu wyróżnień PANS w Nysie dla Absolwentów i Dobroczyńców Uczelni pn. Nyska Nike 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 61/2023/2024 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Studenckich Kół Naukowych w PANS w Nysie 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 60/2023/2024 w sprawie ustalenia zmian w wytycznych dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 59/2023/2024 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku sprawności specjalne formacji mundurowych w PANS w Nysie w r. ak. 2024/2025 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 58/2023/2024 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PANS w Nysie w r. ak. 2025/2026 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 57/2023/2024 w sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w r. ak. 2024/2025 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 56/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 55/2023/2024 w sprawie ustalenia zmian w programie studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia profil praktyczny (dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. ak. 2023/2024) 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 54/2023/2024 w sprawie ustalenia zmian w programie studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia profil praktyczny (dla cykli kształcenia rozpoczynających się od r. ak. 2021/2022 i r. ak. 2022/2023). 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 53/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ratownictwo medyczne studia I stopnia profil praktyczny (dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. ak. 2024/2025) 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 52/2023/2024 w sprawie ustalenia zmian w programie studiów dla kierunku ratownictwo medyczne studia I stopnia profil praktyczny (dla cykli kształcenia rozpoczynających się od r. ak. 2022/2023 i r. ak. 2023/2024) 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 51/2023/2024 w sprawie ustalenia zmian w programie studiów dla kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia profil praktyczny (w zakresie Regulaminu dyplomowania) 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 50/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku jazz i muzyka estradowa studia II stopnia profil praktyczny 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 49/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku jazz i muzyka estradowa studia I stopnia profil praktyczny 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 48/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku finanse i rachunkowość studia I stopnia profil praktyczny 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 47/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunku filologia studia drugiego stopnia profil praktyczny 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 46/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku dietetyka studia II stopnia profil praktyczny 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 45/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku dietetyka studia I stopnia profil praktyczny 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 44/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia profil praktyczny 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 43/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia profil praktyczny 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 42/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku administracja studia I stopnia profil praktyczny 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 41/2023/2024 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji Strategii PANS w Nysie w roku 2023” 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 40/2023/2024 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Uczelni PANS w Nysie z działalności w latach 2021-2023” 2024-05-24 2024-05-28
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 24.05.2024 r. 2024-05-24 2024-05-28
Uchwała Nr 39/2023/2024 zmieniająca Uchwałę Nr 42/2022/2023 Senatu PANS w Nysie w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PANS w Nysie w r. ak. 2024/2025 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 38/2023/2024 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: administracja, informatyka w PANS w Nysie w r. ak. 2024/2025 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 37/2023/2024 w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie wydawniczym Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie na rok 2024 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 36/2023/2024 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 35/2023/2024 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej do organizacji i przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024-2028 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 34/2023/2024 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów drugiego stopnia dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: psychodietetyka i dietetyka sportowa) Weroniki Tomali 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 33/2023/2024 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów drugiego stopnia dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: psychodietetyka i dietetyka sportowa) Pauliny Papciak 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 32/2023/2024 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów drugiego stopnia dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: psychodietetyka i dietetyka sportowa) Agaty Frydrych 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 31/2023/2024 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów drugiego stopnia dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: psychodietetyka i dietetyka sportowa) Martyny Flis 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 30/2023/2024 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów drugiego stopnia dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: psychodietetyka i dietetyka sportowa) Sandry Brudnik 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 29/2023/2024 w sprawie zmiany składu stałej komisji senackiej ds. dydaktyki na kadencję 2020-2024 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 28/2023/2024 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 27/2023/2024 w sprawie ustalenia zmiany w wytycznych dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 26/2023/2024 w sprawie wprowadzenia zmiany w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w PANS w Nysie 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 25/2023/2024 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PANS w Nysie 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 24/2023/2024 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie badań naukowych, prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej prowadzonych w PANS w Nysie 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 23/2023/2024 w sprawie uchwalenia zmian w STATUCIE PANS w Nysie 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 22/2023/2024 w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora PANS w Nysie na kadencję 2024-2028 2024-03-22 2024-03-25
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 22.03.2024 r. 2024-03-22 2024-03-25
Uchwała Nr 21/2023/2024 w sprawie wprowadzenia zmiany w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w PANS w Nysie 2024-02-08 2024-02-08
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 08.02.2024 r. 2024-02-08 2024-02-08
Uchwała Nr 20/2023/2024 w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie na rok 2024 2024-01-26 2024-01-29
Uchwała Nr 19/2023/2024 w sprawie wytycznych dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 2024-01-26 2024-01-29
Uchwała Nr 18/2023/2024 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2024-01-26 2024-01-29
Uchwała Nr 17/2023/2024 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta kierunku filologia specjalność filologia germańska (specjalizacje: nauczycielska i tłumaczeniowa) Henryka Mechnika 2024-01-26 2024-01-29
Uchwała Nr 16/2023/2024 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku filologia specjalność filologia germańska (specjalizacje: nauczycielska i tłumaczeniowa) Justyny Kryszkiewicz 2024-01-26 2024-01-29
Uchwała Nr 15/2023/2024 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku jazz i muzyka estradowa studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2024-01-26 2024-01-29
Uchwała Nr 14/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunku sprawności specjalne formacji mundurowych studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2024-01-26 2024-01-29
Uchwała Nr 13/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunku filologia studia drugiego stopnia profil praktyczny 2024-01-26 2024-01-29
Uchwała Nr 12/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku informatyka studia drugiego stopnia profil praktyczny 2024-01-26 2024-01-29
Uchwała Nr 11/2023/2024 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunku administracja studia drugiego stopnia profil praktyczny 2024-01-26 2024-01-29
Uchwała Nr 10/2023/2024 w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PANS w Nysie na rok 2023 2024-01-26 2024-01-29
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 26.01.2024 r. 2024-01-26 2024-01-29
Uchwała NR 9/2023/2024 w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie na rok 2023 2023-12-20 2023-12-20
Uchwała Nr 8/2023/2024 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej od Oceny Nauczycieli Akademickich 2023-11-24 2023-11-28
Uchwała Nr 7/2023/2024 w sprawie zmiany składu stałej komisji senackiej ds. dydaktyki na kadencję 2020-2024 2023-11-24 2023-11-28
Uchwała Nr 6/2023/2024 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie pracy PANS w Nysie 2023-11-24 2023-11-28
Uchwała Nr 5/2023/2024 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborczego PANS w Nysie (wraz z terminarzem czynności wyborczych) 2023-11-24 2023-11-28
Uchwała Nr 4/2023/2024 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PANS w Nysie 2023-11-24 2023-11-28
Uchwała Nr 3/2023/2024 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego PANS w Nysie na rok 2024 2023-11-24 2023-11-28
Uchwała Nr 2/2023/2024 w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PANS w Nysie na rok 2023 2023-11-24 2023-11-28
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 24.11.2023 2023-11-24 2023-11-28
Uchwała Nr 1/2023/2024 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PANS w Nysie 2023-10-11 2023-10-11
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 11.10.2023 2023-10-11 2023-10-11
Uchwała Nr 76/2022/2023 w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej do organizacji i przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024-2028 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 75/2022/2023 w sprawie wytycznych dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 74/2022/2023 w sprawie wprowadzenia do programów studiów zajęć z zakresu sztucznej inteligencji 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 73/2022/2023 w sprawie wprowadzenia zmiany w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w PANS w Nysie 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 72/2022/2023 w sprawie zmian w Regulaminie pracy PANS w Nysie 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 71/2022/2023 w sprawie zasad pobierania opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów na zasadach odpłatności oraz warunków zwalniania z tych opłat 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 70/2022/2023 w sprawie zasad pobierania opłat przez PANS w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 69/2022/2023 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 68/2022/2023 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku architektura (specjalności architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków) Lilii Reznikovej 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 67/2022/2023 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta kierunku architektura (specjalności architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków) Kamila Ledwona 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 66/2022/2023 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta kierunku architektura (specjalności architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków) Maksymiliana Kasprzyka 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 65/2022/2023 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku architektura (specjalności architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków) Yuliyi Fiałkowskiej 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 64/2022/2023 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia II stopnia profil praktyczny 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 63/2022/2023 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku jazz i muzyka estradowa studia II stopnia profil praktyczny 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 62/2022/2023 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku jazz i muzyka estradowa studia I stopnia profil praktyczny 2023-09-29 2023-10-03
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 29.09.2023 2023-09-29 2023-10-03
Uchwała Nr 61/2022/2023 w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie wydawniczym Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie na rok 2023 2023-07-28 2023-07-28
Uchwała Nr 60/2022/2023 w sprawie ustalenia Regulaminu innych form kształcenia w PANS w Nysie 2023-07-28 2023-07-28
Uchwała Nr 59/2022/2023 w sprawie ustalenia Regulaminu studiów podyplomowych w PANS w Nysie 2023-07-28 2023-07-28
Uchwała Nr 58/2022/2023 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2023-07-28 2023-07-28
Uchwała Nr 57/2022/2023 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku zarządzenie i inżynieria produkcji studia II stopnia profil praktyczny 2023-07-28 2023-07-28
Uchwała Nr 56/2022/2023 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku zarządzenie i inżynieria produkcji studia I stopnia profil praktyczny 2023-07-28 2023-07-28
Uchwała Nr 55/2022/2023 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku finanse i rachunkowość studia II stopnia profil praktyczny 2023-07-28 2023-07-28
Uchwała Nr 54/2022/2023 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia profil praktyczny 2023-07-28 2023-07-28
Uchwała Nr 53/2022/2023 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia profil praktyczny 2023-07-28 2023-07-28
Uchwała Nr 52/2022/2023 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku administracja studia I stopnia profil praktyczny 2023-07-28 2023-07-28
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 28.07.2023 r. 2023-07-28 2023-07-28
Uchwała Nr 51/2022/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o Nagrodę imienia Karola Miarki dla mgr. Romana Hudaszka 2023-06-16 2023-06-19
Uchwała Nr 50/2022/2023 w sprawie zatwierdzenia planu Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie na rok 2023 2023-06-16 2023-06-19
Uchwała Nr 49/2022/2023 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PANS w Nysie 2023-06-16 2023-06-19
Uchwała Nr 48/2022/2023 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku finanse i rachunkowość studia I stopnia profil praktyczny 2023-06-16 2023-06-19
Uchwała Nr 47/2022/2023 w sprawie ustalenia „Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku dietetyka studia II stopnia profil praktyczny” 2023-06-16 2023-06-19
Uchwała Nr 46/2022/2023 w sprawie ustalenia „Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku dietetyka studia I stopnia profil praktyczny” 2023-06-16 2023-06-19
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 16.06.2023 r. 2023-06-16 2023-06-19
Uchwała Nr 44/2022/2023 w sprawie uchwalenia zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w PANS w Nysie 2023-05-19 2023-05-22
Uchwała Nr 43/2022/2023 w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata od 2026/2027 do 2029/2030 2023-05-19 2023-05-22
Uchwała Nr 42/2022/2023 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w roku akademickim 2024/2025 2023-05-19 2023-05-22
Uchwała Nr 41/2022/2023 w sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 2023-05-19 2023-05-22
Uchwała Nr 40/2022/2023 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-05-19 2023-05-22
Uchwała Nr 38/2022/2023 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2023-05-19 2023-05-22
Uchwała Nr 37/2022/2023 w sprawie ustalenia „Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia drugiego stopnia profil praktyczny” 2023-05-19 2023-05-22
Uchwała Nr 36/2022/2023 w sprawie ustalenia „Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia profil praktyczny” 2023-05-19 2023-05-22
Uchwała Nr 35/2022/2023 w sprawie ustalenia „Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku administracja studia pierwszego stopnia profil praktyczny” 2023-05-19 2023-05-22
Uchwała Nr 34/2022/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii PANS w Nysie w roku 2022 2023-05-19 2023-05-22
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 19.05.2023 r. 2023-05-19 2023-05-22
Uchwała Nr 33/2022/2023 w sprawie zaopiniowania stawek wynagrodzenia za realizację zajęć dydaktycznych oraz innych zadań finansowanych ze środków zewnętrznych 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 32/2022/2023 w sprawie zaopiniowania stawek wynagrodzenia dodatkowego dla nauczycieli akademickich 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 31/2022/2023 w sprawie zaopiniowania stawek wynagrodzenia godzinowego dla nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 30/2022/2023 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 29/2022/2023 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 28/2022/2023 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 27/2022/2023 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 26/2022/2023 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki kierunku architektura Mai Drozdy 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 25/2022/2023 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 24/2022/2023 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 23/2022/2023 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie profil praktyczny 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 22/2022/2023 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku filologia studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 21/2022/2023 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku dietetyka studia drugiego stopnia profil praktyczny 2023-03-24 2023-03-27
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 24.03.2023 r. 2023-03-24 2023-03-27
Uchwała Nr 20/2022/2023 w sprawie uchwalenia "Regulaminu badań naukowych, prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej prowadzonych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie" 2023-01-27 2023-01-30
Uchwała Nr 19/2022/2023 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2023-01-27 2023-01-30
Uchwała Nr 18/2022/2023 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki kierunku architektura Emilii Marszał 2023-01-27 2023-01-30
Uchwała Nr 17/2022/2023 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalności: kryminologia i kryminalistyka oraz zarządzanie systemami bezpieczeństwa) Marzeny Kukułki 2023-01-27 2023-01-30
Uchwała Nr 16/2022/2023 w sprawie ustalenia „Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku filologia studia pierwszego stopnia profil praktyczny” 2023-01-27 2023-01-30
Uchwała Nr 15/2022/2023 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku finanse i rachunkowość studia drugiego stopnia profil praktyczny 2023-01-27 2023-01-30
Uchwała Nr 14/2022/2023 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2023-01-27 2023-01-30
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 27.01.2023 r. 2023-01-27 2023-01-30
Uchwała Nr 13/2022/2023 zmieniająca Uchwałę Nr 1/2022/2023 Senatu PANS w Nysie z dnia 25.11.2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PANS w Nysie na rok 2022 2022-12-02 2022-12-02
Uchwała Nr 12/2022/2023 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PANS w Nysie 2022-12-02 2022-12-02
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 02.12.2022 r. 2022-12-02 2022-12-02
Uchwała Nr 11/2022/2023 zmieniająca uchwałę Nr 12/2021/2022 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie modyfikacji wytycznych dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia 2022-11-25 2022-11-28
Uchwała Nr 10/2022/2023 Zmieniająca uchwałę Nr 62/2018/2019 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez PWSZ w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat 2022-11-25 2022-11-28
Uchwała Nr 9/2022/2023 w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie 2022-11-25 2022-11-28
Uchwała Nr 8/2022/2023 w sprawie zatwierdzenia planu Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie na rok 2022 2022-11-25 2022-11-28
Uchwała Nr 7/2022/2023 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie 2022-11-25 2022-11-28
Uchwała Nr 6/2022/2023 w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego PANS w Nysie 2022-11-25 2022-11-28
Uchwała Nr 4/2022/2023 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich 2022-11-25 2022-11-28
Uchwała Nr 3/2022/2023 w sprawie ustalenia zmian w programie studiów dla kierunku ratownictwo medyczne studia I stopnia profil praktyczny 2022-11-25 2022-11-28
Uchwała Nr 2/2022/2023 w sprawie ustalenia zmian w programie studiów dla kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia profil praktyczny 2022-11-25 2022-11-28
Uchwała Nr 1/2022/2023 w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PANS w Nysie na rok 2022 2022-11-25 2022-11-28
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 25.11.2022 r. 2022-11-25 2022-11-28
Uchwała Nr 86/2021/2022 sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PANS w Nysie 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 85/2021/2022 sprawie wprowadzenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych oraz zasad wybierania przedmiotów z katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych w roku ak. 2022/2023 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 84/2021/2022 sprawie uchwalenia Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Biblioteki PANS w Nysie 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 83/2021/2022 w sprawie zasad pobierania opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów na zasadach odpłatności oraz warunków zwalniania z tych opłat 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 82/2021/2022 w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 81/2021/2022 w sprawie zatwierdzenia Planu Równouprawnienia Płci (GEP – Gender Equality Plan) dla PANS w Nysie na lata 2022-2024 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 80/2021/2022 w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacji współpracy międzynarodowej PANS w Nysie 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 79/2021/2022 w sprawie dostosowania aktów prawnych Senatu do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 78/2021/2022 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2022/2023 (dr n. med. N. Krajczy z WNM) 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 77/2021/2022 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2022/2023 (prof. dr hab. W. Niedziela z WJZ) 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 76/2021/2022 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 75/2020/2021 sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie pracy PWSZ w Nysie 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 74/2021/2022 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta kierunku architektura (specjalności architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków) Mariusza Teteli 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 73/2021/2022 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku architektura (specjalności architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków) Emilii Marszał 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 72/2021/2022 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku architektura (specjalności architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków) Natalii Dzedzyk 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 71/2021/2022 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku architektura (specjalności architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków) Mai Drozdy 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 70/2021/2022 w sprawie sprostowania błędów pisarskich w „Regulaminie praktycznej nauki zawodu na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 18/2020/2021 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 29 stycznia 2021 r. 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 69/2021/2022 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia, profil praktyczny 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 67/2021/2022 W sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku finanse i rachunkowość studia II stopnia profil praktyczny 2022-09-23 2022-09-27
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 23.09.2022 r. 2022-09-23 2022-09-27
Uchwała Nr 66/2021/2022 zmieniająca Uchwałę Nr 52/2021/2022 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w r. ak. 2022/2023. 2022-07-29 2022-08-01
Uchwała Nr 65/2021/2022 w sprawie wprowadzenia zmodyfikowanego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Nysie 2022-07-29 2022-08-01
Uchwała Nr 642021/2022 w sprawie uchwalenia "Regulaminu ceremoniału akademickiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie" 2022-07-29 2022-08-01
Uchwała Nr 63/2021/2022 w spawie uchwalenia zmian w "Statucie PWSZ w Nysie" 2022-07-29 2022-08-01
Uchwała Nr 62/2021/2022 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania rozwiązania umowy z nauczycielem akademickim 2022-07-29 2022-08-01
Uchwała Nr 61/2021/2022 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich 2022-07-29 2022-08-01
Uchwała Nr 60/2021/2022 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki kierunku dietetyka Oliwii Cempiel 2022-07-29 2022-08-01
Uchwała Nr 59/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku dietetyka studia I stopnia profil praktyczny 2022-07-29 2022-08-01
Uchwała Nr 58/2021/2022 w sprawie ustalenia "Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka studia I stopnia profil praktyczny" 2022-07-29 2022-08-01
Uchwała Nr 57/2021/2022 w sprawie ustalenia "Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia studia I stopnia profil praktyczny" 2022-07-29 2022-08-01
Uchwała Nr 56/2021/2022 w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2022 2022-07-29 2022-08-01
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 29.07.2022 r. 2022-07-29 2022-08-01
Uchwała Nr 55/2021/2022 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach dietetyka, filologia oraz finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie w r. ak. 2022/2023 2022-06-08 2022-06-08
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 08.06.2022 r. 2022-06-08 2022-06-08
Uchwała Nr 54/2021/2022 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w r. ak. 2023/2024 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 53/2021/2022 zmieniająca Uchwałę Nr 46/2020/2021 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w r. ak. 2022/2023 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 52/2021/2022 w sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w r. ak. 2022/2023 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 51/2021/2022 w sprawie zaopiniowania Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie zmieniającego Zarządzenie Nr 71/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 03.09.20221 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w Domu Studenta i pokojach gościnnych 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 50/2021/2022 zmieniająca Uchwałę Nr 62/2018/2019 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez PWSZ w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 49/2021/2022 w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w PWSZ w Nysie 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 48/2021/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Studenckich Kół Naukowych w PWSZ w Nysie 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 47/2021/2022 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 46/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia drugiego stopnia profil praktyczny 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 45/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku jazz i muzyka estradowa studia drugiego stopnia profil praktyczny 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 44/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia drugiego stopnia profil praktyczny 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 43/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 42/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku administracja studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 41/2021/2022 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Nysie na rok 2022 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 40/2021/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii PWSZ w Nysie w roku 2021 2022-05-27 2022-05-31
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 27.05.2022 r. 2022-05-27 2022-05-31
Uchwała Nr 39/2021/2022 w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego planu wydawniczego Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie na rok 2022 2022-03-25 2022-03-28
Uchwała Nr 38/2021/2022 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie studiów PWSZ w Nysie 2022-03-25 2022-03-28
Uchwała Nr 37/2021/2022 w sprawie zaopiniowania Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie zmieniającego Zarządzenie Nr 71/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 03.09.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w Domu Studenta i pokojach gościnnych 2022-03-25 2022-03-28
Uchwała Nr 36/2021/2022 zmieniająca Uchwałę Nr 62/2018/2019 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez PWSZ w Nysie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat 2022-03-25 2022-03-28
Uchwała Nr 35/2021/2022 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2022-03-25 2022-03-28
Uchwała Nr 34/2021/2022 w sprawie ustalenia "Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia drugiego stopnia profil praktyczny" 2022-03-25 2022-03-28
Uchwała Nr 33/2021/2022 w sprawie ustalenia "Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia profil praktyczny" 2022-03-25 2022-03-28
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 25.03.2022 r. 2022-03-25 2022-03-28
Uchwała Nr 28/2021/2022 w sprawie powołania komisji do opracowania projektu Planu Równości Płci 2022-02-18 2022-02-18
Uchwała Nr 27/2021/2022 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2022-02-18 2022-02-18
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 18.02.2022 2022-02-18 2022-02-18
Uchwała Nr 25/2021/2022 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Uczelni 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 24/2021/2022 w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie na rok 2022 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 23/2021/2022 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 22/2021/2022 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Nysie 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 21/2021/2022 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Nysie 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 20/2021/2022 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej od Oceny Nauczycieli Akademickich 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 19/2021/2022 w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej ds. opracowania projektu zmian w Regulaminie studiów PWSZ w Nysie 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 18/2021/2022 w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej ds. opracowania projektu zmian w Statucie PWSZ w Nysie 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 17/2021/2022 w sprawie zaopiniowania powołania mgr Moniki Klorygi na stanowisku Dyrektora Biblioteki PWSZ w Nysie 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 16/2021/2022 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 15/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku finanse i rachunkowość studia drugiego stopnia profil praktyczny 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 14/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku filologia studia drugiego stopnia profil praktyczny 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 13/2021/2022 w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2021 2022-01-28 2022-01-31
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 28.01.2022 r. 2022-01-28 2022-01-31
Uchwała Nr 12/2021/2022 w sprawie modyfikacji wytycznych dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia 2021-11-26 2021-11-30
Uchwała Nr 11/2021/2022 w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminie pracy PWSZ w Nysie 2021-11-26 2021-11-30
Uchwała Nr 10/2021/2022 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich. 2021-11-26 2021-11-30
Uchwała Nr 9/2021/2022 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki kierunku filologia Urszuli Wojtas 2021-11-26 2021-11-30
Uchwała Nr 8/2021/2022 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studenta kierunku dietetyka Marcela Kliniewskiego 2021-11-26 2021-11-30
Uchwała Nr 6/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku architektura studia I stopnia profil praktyczny (rocznik 2020/2021) 2021-11-26 2021-11-30
Uchwała Nr 5/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku architektura studia I stopnia profil praktyczny (rocznik 2019/2020) 2021-11-26 2021-11-30
Uchwała Nr 4/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku filologia studia II stopnia profil praktyczny 2021-11-26 2021-11-30
Uchwała Nr 3/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku dietetyka studia II stopnia profil praktyczny 2021-11-26 2021-11-30
Uchwała Nr 2/2021/2022 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku architektura studia II stopnia profil praktyczny 2021-11-26 2021-11-30
Uchwała Nr 1/2021/2022 w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2021 2021-11-26 2021-11-30
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 26.11.2021 r. 2021-11-26 2021-11-30
Uchwała Nr 88/2020/2021 w sprawie wprowadzenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych oraz zasad wybierania przedmiotów z katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych w r. ak. 2021/2022 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 87/2020/2021 w sprawie zaopiniowania trybu dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich za okres od r. ak. 2016/2017 do r. ak. 2019/2020 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 86/2020/2021 w sprawie zaopiniowania "Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w PWSZ w Nysie" 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 85/2020/2021 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie pracy PWSZ w Nysie" 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 84/2020/2021 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej od Oceny Nauczycieli Akademickich 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 83/2020/2021 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2021/2022 (dr inż. J. Dudziak) 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 82/2020/2021 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2021/2022 (dr n. med. A. Urbanowicz) 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 81/2020/2021 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 80/2020/2021 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki kierunku dietetyka Karoliny Kucharskiej 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 79/2020/2021 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta kierunku jazz i muzyka instrumentalistyka oraz edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej) Davida Rataja 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 78/2020/2021 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta kierunku jazz i muzyka estradowa (specjalności: wokalistyka jazzowa oraz edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej) Nikodema Łabuza 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 77/2020/2021 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka kliniczna oraz psychodietetyka) Karoliny Wolny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 76/2020/2021 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka kliniczna oraz psychodietetyka) Aleksandry Werner 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 75/2020/2021 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka kliniczna oraz psychodietetyka) Aleksandry Robak 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 74/2020/2021 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka kliniczna oraz psychodietetyka) Patrycji Kowalczyk 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 73/2020/2021 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka kliniczna oraz psychodietetyka) Martyny Flis 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 72/2020/2021 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka kliniczna oraz psychodietetyka) Wiktorii Błaszczyk 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 71/2020/2021 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalności: kryminologia i kryminalistyka oraz penitencjarystyka i readaptacja społeczna) Marii Trzaski 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 70/2020/2021 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku jazz i muzyka estradowa, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 69/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku zarządzanie produkcją i usługami, studia drugiego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 68/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 67/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 66/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 65/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 64/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 63/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku kosmetologia, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 62/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku informatyka, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 61/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 60/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 59/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku dietetyka, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 58/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 57/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 56/2020/2021 w sprawie wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku administracja, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2021-09-24 2021-09-27
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 24.09.2021 r. 2021-09-24 2021-09-27
Uchwała Nr 55/2020/2021 w sprawie wprowadzenia zmodyfikowanego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Nysie 2021-07-30 2021-07-30
Uchwała Nr 54/2020/2021 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2021/2022 2021-07-30 2021-07-30
Uchwała Nr 53/2020/2021 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich 2021-07-30 2021-07-30
Uchwała Nr 52/2020/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 41/2020/2021 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” 2021-07-30 2021-07-30
Uchwała Nr 51/2020/2021 sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2021-07-30 2021-07-30
Uchwała Nr 50/2020/2021 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ratownictwo medyczne studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2021-07-30 2021-07-30
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 30.07.2021 r. 2021-07-30 2021-07-30
Uchwała Nr 49/2020/2021 w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego planu wydawniczego Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie na rok 2021 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 48/2020/2021 w sprawie zaopiniowania zmodyfikowanego "Regulaminu Wyróżnień PWSZ w Nysie dla Absolwentów i Dobroczyńców Uczelni pn. Nyska Nike" 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 47/2020/2021 w sprawie zaopiniowania "Kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli akademickich w PWSZ w Nysie" 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 46/2020/2021 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w r. ak. 2022/2023 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 45/2020/2021 w sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w r. ak. 2021/2022 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 44/2020/2021 w sprawie zaopiniowania udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu naukowego 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 43/2020/2021 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 42/2020/2021 w sprawie zmiany składu stałej komisji senackiej ds. dydaktyki na kadencję 2020-2024 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 41/2020/2021 w prawie zatwierdzenia Programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 40/2020/2021 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Teresy Mazur 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 39/2020/2021 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku informatyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 38/2020/2021 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Nysie na rok 2021 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 37/2020/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju PWSZ w Nysie w roku 2020 2021-05-28 2021-05-31
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 28.05.2021 r. 2021-05-28 2021-05-31
Uchwała Nr 36/2020/2021 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku finanse i rachunkowość studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2021-05-05 2021-05-05
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 05.05.2021 r. 2021-05-05 2021-05-05
Uchwała Nr 35/2020/2021 w sprawie modyfikacji wytycznych dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia 2021-04-30 2021-04-30
Uchwała Nr 34/2020/2021 w sprawie wprowadzenia zmodyfikowanego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Nysie 2021-04-30 2021-04-30
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 30.04.2021 r. 2021-04-30 2021-04-30
Uchwała Nr 33/2020/2021 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej 2021-03-26 2021-03-29
Uchwała Nr 32/2020/2021 w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w PWSZ w Nysie 2021-03-26 2021-03-29
Uchwała Nr 31/2020/2021 w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminu studiów PWSZ w Nysie 2021-03-26 2021-03-29
Uchwała Nr 30/2020/2021 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunku administracja studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2021-03-26 2021-03-29
Uchwała Nr 29/2020/2021 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny artystycznej kierunku jazz i muzyka estradowa studia drugiego stopnia profil praktyczny 2021-03-26 2021-03-29
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 26.03.2021 r. 2021-03-26 2021-03-29
Uchwała Nr 28/2020/2021 w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie na rok 2021 2021-02-12 2021-02-12
Uchwała Nr 27/2020/2021 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie 2021-02-12 2021-02-12
Uchwała Nr 26/2020/2021 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich 2021-02-12 2021-02-12
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 12.02.2021 r. 2021-02-12 2021-02-12
Uchwała Nr 25/2020/2021 w sprawie uchwalenia zmodyfikowanego Regulaminu badań naukowych, prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej prowadzonych w PWSZ w Nysie 2021-01-29 2021-02-02
Uchwała Nr 24/2020/2021 w sprawie zaopiniowania zmodyfikowanego Regulaminu organizacyjnego PWSZ w Nysie 2021-01-29 2021-02-02
Uchwała Nr 23/2020/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Dyrektora Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie 2021-01-29 2021-02-02
Uchwała Nr 22/2020/2021 w sprawie zaopiniowania utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie 2021-01-29 2021-02-02
Uchwała Nr 21/2020/2021 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie 2021-01-29 2021-02-02
Uchwała Nr 20/2020/2021 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich 2021-01-29 2021-02-02
Uchwała Nr 19/2020/2021 w sprawie ustalenia zmian w programie studiów dla kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia profil praktyczny 2021-01-29 2021-02-02
Uchwała Nr 18/2020/2021 w sprawie ustalenia zmian w programie studiów dla kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia profil praktyczny 2021-01-29 2021-02-02
Uchwała Nr 17/2020/2021 w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2020 2021-01-29 2021-02-02
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 29.01.2021 r. 2021-01-29 2021-02-02
Uchwała Nr 16/2020/2021 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 2020-12-18 2020-12-18
Uchwała Nr 15/2020/2021 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 2020-12-18 2020-12-18
Uchwała Nr 14/2020/2021 w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2020 2020-12-18 2020-12-18
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 18.12.2020 r. 2020-12-18 2020-12-18
Uchwała Nr 13/2020/2021 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu zaliczania praktyki zawodowej na podstawie pracy lub innej aktywności praktyczno-zawodowej 2020-12-10 2020-12-10
Uchwała Nr 12/2020/2021 W sprawie wprowadzenia zmodyfikowanego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Nysie 2020-12-10 2020-12-10
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 10.12.2020 r. 2020-12-10 2020-12-10
Uchwała Nr 11/2020/2021 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Karoliny Mulik 2020-11-27 2020-11-30
Uchwała Nr 10/2020/2021 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Wiktorii Jurczyk 2020-11-27 2020-11-30
Uchwała Nr 9/2020/2021 w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 2020-11-27 2020-11-30
Uchwała Nr 8/2020/2021 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2020-2024 2020-11-27 2020-11-30
Uchwała Nr 7/2020/2021 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2020-2024 2020-11-27 2020-11-30
Uchwała Nr 6/2020/2021 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich 2020-11-27 2020-11-30
Uchwała Nr 5/2020/2021 w sprawie powołania Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 2020-11-27 2020-11-30
Uchwała Nr 4/2020/2021 w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie 2020-11-27 2020-11-30
Uchwała Nr 3/2020/2021 w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminie pracy PWSZ w Nysie 2020-11-27 2020-11-30
Uchwała Nr 2/2020/2021 w sprawie uchwalenia Strategii PWSZ w Nysie na lata 2021-2024 2020-11-27 2020-11-30
Uchwała Nr 1/2020/2021 w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2020 2020-11-27 2020-11-30
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 27.11.2020 r. 2020-11-27 2020-11-30
Uchwała Nr 1/2020/2021 podjęta zdalnie w sprawie organizacji posiedzeń Senatu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2020-11-24 2020-11-24
Uchwała Nr 112/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich 2020-09-30 2020-09-30
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 30.09.2020 r. 2020-09-30 2020-09-30
Uchwała Nr 111/2019/2020 sprawie wprowadzenia katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych oraz zasad wybierania przedmiotów z katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 110/2019/2020 w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 109/2019/2020 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Nysie 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 108/2019/2020 w sprawie wyboru nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-2024 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 107/2019/2020 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2020/2021 (mgr Marcin Dykta z WNZ) 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 106/2019/2020 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2020/2021 (dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski, prof. PWSZ w Nysie z WNZ) 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 105/2019/2020 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2020/2021 (mgr inż. arch. Alojzy Tomiczek z WNT) 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 104/2019/2020 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2020/2021 (mgr Andrzej Jaworski z WNT) 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 103/2019/2020 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2020/2021 (dr Małgorzata Korpała z WNT) 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 102/2019/2020 w sprawie zmiany pensum nauczycielowi akademickiemu w r. ak. 2020/2021 (lek. med. Krystyna Szewczyk-Żołna z WNM) 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 101/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnień nauczycieli akademickich 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 100/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta jazzu i muzyki estradowej (specjalności: instrumentalistyka jazzowa, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej) Tomasza Wojdyły 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 99/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki filologii germańskiej (specjalizacje: nauczycielska , tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu) Urszuli Wojtas 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 98/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta filologii germańskiej (specjalizacje: nauczycielska, tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu) Edwarda Chmielarskiego 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 97/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Dominiki Żulińskiej 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 96/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Justyny Smagoń 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 95/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Katarzyny Skrzypy 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 94/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Marty Rychel 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 93/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Natalii Motyki 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 91/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Klaudii Majerczyk 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 90/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Karoliny Kucharskiej 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 89/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Patrycji Krawietz 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 88/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Bartosza Kłyża 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 87/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Kingi Kloc 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 86/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta dietetyki (specjalności:dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Marcela Kliniewskiego 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 85/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Pawła Joachimiaka 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 84/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Agnieszki Jarosz 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 83/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Jagody Fuhrmann 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 82/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Raffaeli Esposto 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 81/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki dietetyki (specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka) Oliwii Cempiel 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 80/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury (specjalności: architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków) Karoliny Podobińskiej 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 79/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury (specjalności: architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków) Agnieszki Kapeckiej-Wojnarowskiej 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 78/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studenta architektury (specjalności: architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków) Janusza Domałecznego 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 77/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury (specjalności: architektura i urbanistyka, architektura światła) Aleksandry Czerwińskiej 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 76/2019/2020 w sprawie powołania stałej komisji senackiej ds. dydaktyki 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 75/2019/2020 w sprawie powołania stałej komisji senackiej ds. budżetu i finansów 2020-09-25 2020-09-30
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 25.09.2020 r. 2020-09-25 2020-09-30
Uchwała Nr 74/2019/2020 w sprawie nadania nazwy sali Uczelni 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 73/2019/2020 w sprawie zaopiniowania zmian w "Regulaminie Studiów PWSZ w Nysie" 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 72/2019/2020 w sprawie zaopiniowania zmian w "Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Nysie" 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 71/2019/2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Dyrektora Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju w PWSZ w Nysie 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 70/2019/2020 w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju w PWSZ w Nysie 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 69/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 68/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Karoliny Sikory 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 67/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Martyny Ryś 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 66/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Anny Mirkowskiej 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 65/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki architektury Patrycji Margazyn 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 64/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku informatyka, studia I stopnia, profil praktyczny (nowy przedmiot) 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 63/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku finanse i rachunkowość, studia I stopnia, profil praktyczny (na potrzeby projektu) 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 62/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 61/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 60/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku ratownictwo medyczne, studia I stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 59/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka, studia I stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 58/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo, studia II stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 57/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo, studia I stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 56/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku kosmetologia, studia I stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 55/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku informatyka, studia I stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 54/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku finanse i rachunkowość, studia I stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 53/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku filologia, studia II stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 52/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku filologia, studia I stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 51/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku dietetyka, studia I stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 50/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 49/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 48/2019/2020 w sprawie ustalenia wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów dla kierunku architektura, studia I stopnia, profil praktyczny 2020-07-24 2020-07-29
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 24.07.2020 r. 2020-07-24 2020-07-29
Uchwała Nr 47/2019/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 17.04.2020 r. w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze letnim r. ak. 2019/2020 2020-06-26 2020-06-26
Uchwała Nr 46/2019/2020 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Nysie na rok 2020 2020-06-26 2020-06-26
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 26.06.2020 r. 2020-06-26 2020-06-26
Uchwała Nr 45/2019/2020 w sprawie wprowadzenia zmodyfikowanego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Nysie 2020-05-22 2020-05-22
Uchwała Nr 44/2019/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, profil praktyczny 2020-05-22 2020-05-22
Uchwała Nr 43/2019/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 2020-05-22 2020-05-22
Uchwała Nr 42/2019/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu badań naukowych, prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej prowadzonych w PWSZ w Nysie 2020-05-22 2020-05-22
Uchwała Nr 41/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie 2020-05-22 2020-05-22
Uchwała Nr 40/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie pracy PWSZ w Nysie 2020-05-22 2020-05-22
Uchwała Nr 39/2019/2020 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2021/2022 2020-05-22 2020-05-22
Uchwała Nr 38/2019/2020 sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku a poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 2020-05-22 2020-05-22
Uchwała Nr 37/2019/2020 w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w PWSZ w Nysie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata od 2020/2021 do 2025/2026 2020-05-22 2020-05-22
Uchwała Nr 36/2019/2020 sprawie w sprawie ustalenia zmodyfikowanych warunków i trybu rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2020/2021 2020-05-22 2020-05-22
Uchwała Nr 35/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji "Strategii rozwoju PWSZ w Nysie" w roku 2019 2020-05-22 2020-05-22
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 22.05.2020 2020-05-22 2020-05-22
Uchwała Nr 34/2019/2020 w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze letnim r. ak. 2019/2020 2020-04-17 2020-04-17
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 17.04.2020 2020-04-17 2020-04-17
Uchwała Nr 33/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku aktorstwo studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2020-03-27 2020-03-27
Uchwała Nr 32/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku architektura studia pierwszego stopnia profil praktyczny 2020-03-27 2020-03-27
WYKAZ UCHWAŁ podjętych przez Senat w dniu 27.03.2020 2020-03-27 2020-03-27
Uchwała Nr 30/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie na rok 2020 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 29/2019/2020 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Biblioteki PWSZ w Nysie" 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 28/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie pracy PWSZ w Nysie" 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 27/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie" 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 26/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wyborczego PWSZ w Nysie" (wraz z terminarzem czynności wyborczych) 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 25/2019/2020 w sprawie aktualizacji składu Kolegium Redakcyjnego Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 24/2019/2020 w sprawie zaopiniowania udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu naukowego 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 23/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 22/2019/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora PWSZ w Nysie na kadencję 2020-2024 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 21/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmiany w "Statucie PWSZ w Nysie" 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 20/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia drugiego stopnia, profil praktyczny 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 19/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku informatyka, studia drugiego stopnia, profil praktyczny 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 18/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku filologia, studia drugiego stopnia, profil praktyczny 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 17/2019/2020 w sprawie ustalenia programu studiów oraz przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku architektura, studia drugiego stopnia, profil praktyczny 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 16/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2019 2020-01-24 2020-01-30
WYKAZ UCHWAŁ podjętych na 129. posiedzeniu Senatu PWSZ w Nysie w dniu 24.01.2020 r. 2020-01-24 2020-01-30
Uchwała Nr 15/2019/2020 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników PWSZ w Nysie" 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 14/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wyborczego PWSZ w Nysie" (wraz z terminarzem czynności wyborczych) 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 13/2019/2020 w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 12/2019/2020 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej od Oceny Nauczycieli Akademickich 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 11/2019/2020 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2016-2020 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 10/2019/2020 w sprawie wniosku Rektora dotyczącego zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 9/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki filologii Urszuli Wojtas 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 8/2019/2020 w sprawie zaopiniowania cofnięcia zgody na indywidualny program studiów dla studentki filologii Kamili Łapuszek 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 7/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Karoliny Sikory 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 6/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Karoliny Mulik 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 5/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Anny Mirkowskiej 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 4/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Teresy Mazur 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 3/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Patrycji Margazyn 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 2/2019/2020 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla studentki architektury Wiktorii Jurczyk 2019-11-29 2019-12-04
Uchwała Nr 1/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Nysie na rok 2019 2019-11-29 2019-12-04
WYKAZ UCHWAŁ podjętych na 128. posiedzeniu Senatu PWSZ w Nysie w dniu 29.11.2019 r. 2019-11-29 2019-12-04
Nazwa dokumentu Opis dokumentu Plik Data wydania Data publikacji


Data publikacji: 2022-10-18 19:10:44
Autor: Administrator PANS w Nysie

Czynność:Utworzenie
Data: 2022-10-18 19:10:44
Rodzaj zmiany:
Nazwa: Uchwały Senatu
Aktywny: 1